S&P 500 ^GSPC
5,069.82
-0.16%
Alphabet GOOG
$137.43
-1.91%
Nvidia NVDA
$776.63
-1.32%
Tesla TSLA
$202.04
+1.16%
Apple AAPL
$181.42
-0.66%
Meta META
$484.02
-0.62%
Amazon AMZN
$173.16
-0.22%
Microsoft MSFT
$407.72
+0.06%

Blíži sa búrka pre spoločnosti sociálnych médií?

Adam Austera
10. 5. 2023
7 min read

Používanie sociálnych médií sa vymklo spod kontroly. V mnohých správach sa uvádza, že sa stali novou závislosťou, a nielen to, v mnohých prípadoch majú negatívny vplyv na správanie a duševné zdravie ľudí. Z tohto dôvodu sa krajiny rozhodli zaviesť určité opatrenia voči spoločnostiam sociálnych médií. Nižšie si môžete prečítať, ako Vietnam a USA plánujú obmedziť mladej generácii používanie týchto platforiem.

Navrhovaný zákon v USA

Dvojstranná skupina amerických senátorov predstavila návrh zákona, ktorý by platformám sociálnych médií prikázal overovať vek používateľov, zabrániť osobám mladším ako 13 rokov v pripojení a stanoviť osobitné pravidlá pre neplnoleté osoby staršie ako 13 rokov. Navrhovaný zákon "Protecting Kids on Social Media Act" by okrem toho vyžadoval, aby vláda vyskúšala dobrovoľný národný systém overovania veku, ktorý by overoval vek ľudí online pomocou úradných záznamov a preukazov totožnosti. Cieľom legislatívy, ktorá by sa vzťahovala na platformy, ktoré v USA ponúkajú možnosť publikovania textov, obrázkov a videí, je chrániť mladých ľudí pred závislosťou od sociálnych médií a vyžadovala by si rozsiahle prehodnotenie správania dospelých a detí na internete. Návrh zákona však obsahuje výnimky pre služby, ktoré okrem iného poskytujú videokonferencie, cloudové úložiská a crowd-sourced obsah pre referenčné príručky. Stránky sociálnych médií, na ktoré sa výnimka nevzťahuje, by museli prijať primerané opatrenia na overenie veku používateľov, nielen požiadať ich o zaškrtnutie políčka potvrdzujúceho, že majú viac ako 18 rokov, a zohľadniť súčasné technológie na overenie veku.

Návrh zákona by od platforiem sociálnych médií vyžadoval, aby overovali vek používateľov, a zakazoval by registráciu osobám mladším ako 13 rokov. Takisto by sa od platforiem vyžadovalo, aby zaviedli osobitné pravidlá pre neplnoleté osoby staršie ako 13 rokov vrátane obmedzenia používania ich osobných údajov pre algoritmické odporúčacie systémy. Porušenie návrhu zákona by podliehalo sankciám podľa zákona o Federálnej obchodnej komisii. V návrhu zákona sa nešpecifikuje žiadna konkrétna metóda overovania veku, ale od ministra obchodu by sa vyžadovalo, aby pilotne zaviedol program, ktorý by používateľom umožnil získať bezpečný digitálny identifikačný mandát nahraním kópie ich občianskeho preukazu alebo overením ich identifikačných údajov na základe elektronickej vládnej dokumentácie. [1]

Vietnam sa v tejto záležitosti pripája k USA

Vietnam údajne plánuje vyžadovať od používateľov miestnych aj zahraničných platforiem sociálnych médií, aby overovali svoju totožnosť v rámci novej novely telekomunikačného zákona, ktorá má byť zavedená do konca roka. Podľa štátnych novín Voice of Vietnam (VOV) má toto opatrenie obmedziť podvody na internete a umožní orgánom činným v trestnom konaní vypátrať páchateľov, ktorí využívajú sociálne médiá na porušovanie zákona. Opatrenie sa bude vzťahovať na individuálnych používateľov aj na organizácie, hoci nie všetci poskytovatelia v súčasnosti v krajine ponúkajú overovanie totožnosti. Nariadenie by si vyžadovalo súhlas zákonodarcov krajiny, pričom v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti. Vietnam už predtým vydal zákon o kybernetickej bezpečnosti a niekoľko ďalších nariadení zameraných na zahraničné platformy sociálnych médií s cieľom bojovať proti dezinformáciám a prinútiť technologické firmy, aby uchovávali údaje v krajine.

Úradníci dodali, že žiadna spoločnosť nebude výnimkou. Konkrétne uviedli spoločnosti ako Facebook, TikTok, YouTube a ďalšie. [2]

Vývoj akcií META $META-0.6% 

Keďže spoločnosť Meta je jednou z najväčších, ak nie najväčšou spoločnosťou v oblasti sociálnych médií, rozhodli sme sa skontrolovať jej akcie. Ich akcie prišli na trh v máji 2012. Počiatočná cena jednej akcie bola 38,23 USD. Odvtedy bol najvyšší rast akcií 890 %, ktorý dosiahli v septembri 2021, keď bola cena za akciu 378,69 USD.  Potom spoločnosť postihlo mnoho negatívnych správ týkajúcich sa ich projektu Metaverse a spôsobili pokles akcií spoločnosti o 78 %, a tak sa cena pohybovala okolo 90 USD, čo je stále oveľa viac ako pôvodná cena.  To však nezastavilo spoločnosť v jej ďalšom rozvoji a podarilo sa jej vyšplhať späť, na aktuálnu cenu 237 USD. * Vzhľadom na to, že najvyššia dosiahnutá cena bola približne 380 USD, dáva to akcii skutočne pekný priestor na potenciálny pohyb. [1]

Pohyb akcií Meta za posledných päť rokov. (Zdroj: Google Finance) *

Meta Platforms uskutočnila druhý predaj dlhopisov

Materská spoločnosť Facebooku, ktorá nedávno oznámila zisk, získala prostredníctvom päťdielneho obchodu 8,5 miliardy USD. Najdlhšia časť ponuky, 40-ročný cenný papier, bola ocenená sadzbou 192 bázických bodov oproti štátnym dlhopisom, čo je menej ako pôvodne diskutovaná sadzba 215 bázických bodov. * Jedenásť spoločností ponúklo dlhopisové obchody pred zasadnutím Federálneho výboru pre voľný trh a rozhodnutím o sadzbách. Medzi ďalších významných emitentov s vysokým ratingom patrili spoločnosti Hershey a Comcast, ktoré emitovali 750 mil. Meta má v úmysle použiť tieto prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov, spätného odkúpenia akcií, akvizícií a investícií. Minulý rok spoločnosť získala 10 mld. USD v rámci svojej vôbec prvej ponuky podnikových dlhopisov. Bank of America Corp., JPMorgan a Morgan Stanley boli bookrunnermi tejto transakcie. [3]

Záver

Napriek tomu, že Meta čelila problémom a negatívnym správam týkajúcim sa ich projektu Metaverse, spoločnosť sa nevzdala svojich snov a vízie. Správy o overovaní používateľov ich pozitívne neovplyvnia, v minulosti však čelili oveľa horším veciam a dokázali ich vyriešiť. Veríme, že ani tieto pripravované zákony nebudú iné, preto sme si vybrali Meta za zaujímavý tip.

 

Komentár hlavného analytika Ozios Adama Austeru

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.

[1] Výhľadové vyhlásenia sú založené na predpokladoch a súčasných očakávaniach, ktoré môžu byť nepresné, alebo vychádzajú zo súčasného ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcich výsledkov. Zahŕňajú riziká a iné neistoty, ktoré je ťažké predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

[1] https://www.theverge.com/2023/4/26/23699255/senators-bill-age-verification-protecting-kids-on-social-media-act

[2] https://www.investing.com/news/stock-market-news/vietnam-to-require-social-media-users-to-verify-identity-3076001

[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-01/meta-said-to-target-7-billion-in-its-second-blue-chip-bond-sale?in_source=embedded-checkout-banner


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.