S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

To je 6 najbolj stabilnih dividendnih delnic, ki lahko vlagateljem pomagajo zaščititi in ovrednotiti njihov denar.

Primoz Krajnc
10. 5. 2023
7 min read

Dividendne delnice so med vlagatelji zelo priljubljene. Poleg rednega izplačila zagotavljajo tudi razmeroma visoko stabilnost. Nekatere so večje, druge manjše. Danes si bomo ogledali najbolj stabilne. To je 6 delnic, ki imajo precej dobre možnosti, da zaščitijo vaš denar!

Seveda je lahko predstavnikov več sto. Vendar si želim samo na hitro ogledati nekaj zanimivih delnic, ki so priljubljene med vlagatelji. Ne bom se spuščal v podrobnosti o njihovi naravi, pošteni ceni itd. Oglejmo si samo 6 sektorjev in 6 njihovih predstavnikov, ki imajo sloves stabilnega velikana!

Nepremičninske družbe - Realty Income $O+0.9%

Družba Realty Income Corporation je sklad REIT, specializiran za oddajanje poslovnih nepremičnin posameznim najemnikom na podlagi dolgoročnih najemnih pogodb. Nepremičnine oddaja predvsem maloprodajnim, zdravstvenim, proizvodnim in storitvenim podjetjem.

Nepremičninski portfelj ima izjemno vrednost in vključuje več kot 11.300 nepremičnin v ZDA, Združenem kraljestvu in Španiji. Ena od privlačnih značilnosti je mesečno izplačilo dividend, tako da imajo delničarji na voljo 12 izplačil na leto.

O
$52.72 $0.48 +0.92%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.56%
1 Month
-5.66%
6 Months
-7.51%
YTD
-9.82%
1 Year
-20.07%
5 Years
-21.46%
Max.
+581.55%

Capital Structure

Market Cap
44.93B
Enterpr. Val.
66.68B
Revenue
4.08B
Shares Out.
852.31M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
6.43%

Valuation / Dividends

P/E
41.83
EPS
1.26
P/S
11.01
P/B
1.16
Div. Yield
5.82%
Div. Payout
242.09%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.99%
ROE
2.79%
ROA
1.51%
Gross
92.23%
Operating
42.95%
Net Profit
21.39%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Podjetje poudarja trajnost, inovativnost in odzivnost na tržne trende. Zaradi stabilnega denarnega toka lahko izplačuje visoke dividende, saj trenutna dividendna donosnost znaša približno 4,8 %. Je ena največjih družb REIT v svojem razredu.

Dolgoročno je neprekinjeno četrtletno povečeval dividende. Dividende so tako stabilne, ker je večina najemnih pogodb dolgoročnih in vključuje indeksacijo najemnin. Podjetje v času svojega obstoja ni nikoli zmanjšalo ali zamudilo izplačila dividend.

MLP - Enterprise Products Partners $EPD-0.4%

Podjetje Enterprise Products Partners je eden največjih upravljavcev naftovodov in plinovodov ter infrastrukture za skladiščenje ogljikovodikov v Združenih državah Amerike. Podjetje ima v lasti in upravlja obsežno mrežo cevovodov za transport surove nafte, zemeljskega plina in rafiniranih proizvodov po vsej državi.

V lasti in upravljanju ima približno 50.000 milj cevovodov za surovo nafto in zemeljski plin, 280 terminalov za skladiščenje surove nafte, zemeljskega plina, petrokemičnih izdelkov in kemikalij ter 14 predelovalnih kompleksov.

Zaradi dolgoročnega stabilnega povpraševanja po infrastrukturi za prevoz in skladiščenje ogljikovodikov ima družba stabilen in predvidljiv denarni tok, kar ji omogoča izplačevanje visokih dividend. Dividendni donos družbe trenutno znaša približno 7,4 %.

EPD
$27.65 -$0.10 -0.36%
1 Day
+0%
5 Days
+2.57%
1 Month
+1.92%
6 Months
+4.19%
YTD
+3.53%
1 Year
+6.28%
5 Years
-2.65%
Max.
+412.64%

Capital Structure

Market Cap
59.95B
Enterpr. Val.
117.99B
Revenue
49.72B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
1.00
FCF Yield
8.82%

Valuation / Dividends

P/E
10.97
EPS
2.52
P/S
1.21
P/B
0.00
Div. Yield
7.25%
Div. Payout
58.12%

Capital Eff. / Margins

ROIC
23.30%
ROE
27.36%
ROA
0.00%
Gross
13.47%
Operating
13.71%
Net Profit
11.13%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Podjetje Enterprise Products Partners je strukturirano kot glavna komanditna družba, s katero se trguje na borzi. Običajno ta podjetja večino dobička izplačajo v obliki dividend, ki so za vlagatelje davčno ugodne.

Portfelj podjetja se nahaja predvsem v srednjezahodnih in južnih državah ZDA ter zagotavlja kritično infrastrukturo za rudarsko in rafinerijsko industrijo. Z najemom drugim podjetjem ni neposredno odvisno od nihanja cen surovin.

RE - Welltower $WELL+0.7%

Welltower je nepremičninski investicijski sklad (REIT), ki se osredotoča na lastništvo in najem nepremičnin za dolgotrajno oskrbo in zdravstveno varstvo.

Portfelj družbe vključuje bolnišnice in klinike, domove za starejše, občinska stanovanja in rehabilitacijske centre, ki jih daje v najem upravljavcem teh zdravstvenih ustanov.

WELL
$93.39 $0.67 +0.72%
1 Day
+0.01%
5 Days
+0.88%
1 Month
+6.54%
6 Months
+15.83%
YTD
+3.97%
1 Year
+23.17%
5 Years
+26.1%
Max.
+1,343.38%

Capital Structure

Market Cap
53.13B
Enterpr. Val.
67.18B
Revenue
6.64B
Shares Out.
568.88M
Debt/Capital
0.38
FCF Yield
2.70%

Valuation / Dividends

P/E
135.36
EPS
0.69
P/S
8.01
P/B
2.03
Div. Yield
2.61%
Div. Payout
360.80%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-0.32%
ROE
1.55%
ROA
0.79%
Gross
21.80%
Operating
-2.07%
Net Profit
5.26%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družba ima v lasti več kot 1.000 nepremičnin v ZDA, Veliki Britaniji in Kanadi, ki jih oddaja v najem več kot 1.000 strankam v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialne pomoči. Med strankami so vodilne bolnišnice, mreže specializiranih klinik, ponudniki zdravstvenih storitev na domu in upravljavci domov za starejše.

Denarni tok družbe je stabilen zaradi dolgoročnih najemnih pogodb s strankami. To ji omogoča izplačevanje visokih dividend - trenutna dividendna donosnost znaša približno 3,15 %. Družba Welltower je dividende povečevala že 29 let zapored.

Podjetje Welltower je eno največjih podjetij REIT, ki se osredotoča na nepremičnine v zdravstvu in domovih za ostarele. Podjetje se odziva na staranje prebivalstva in se osredotoča na panogo oskrbe starejših in dolgotrajne oskrbe. Poudarja tudi inovativnost in trajnost na področjih, na katerih deluje.

BDC - Main Street Capital $MAIN+0.7%

Main Street Capital Corporation je družba za razvoj podjetij (BDC), ki zagotavlja financiranje in naložbe malim podjetjem v Združenih državah Amerike.

Osredotoča se predvsem na podjetja s stabilnim finančnim profilom in potencialom dolgoročne rasti. Financiranje zagotavlja v obliki lastniškega kapitala ali posojil. Med njenimi strankami so podjetja iz proizvodnega, industrijskega, kmetijskega, tehnološkega, storitvenega itd. sektorja.

MAIN
$45.74 $0.30 +0.66%
1 Day
+0.01%
5 Days
+2.14%
1 Month
+0.86%
6 Months
+14.87%
YTD
+5.27%
1 Year
+13.81%
5 Years
+17.13%
Max.
+209.05%

Capital Structure

Market Cap
3.89B
Enterpr. Val.
3.89B
Revenue
489.80M
Shares Out.
84.98M
Debt/Capital
0.00
FCF Yield
3.39%

Valuation / Dividends

P/E
8.75
EPS
5.23
P/S
7.94
P/B
0.00
Div. Yield
8.14%
Div. Payout
76.32%

Capital Eff. / Margins

ROIC
0.00%
ROE
17.03%
ROA
0.00%
Gross
99.45%
Operating
90.59%
Net Profit
59.08%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ker s temi finančnimi transakcijami zasluži predvsem obresti in provizije, ima zelo stabilen denarni tok. To ji omogoča, da delničarjem izplačuje visoke dividende - trenutno znaša dividendni donos podjetja približno 7,11 %.

Družba posluje kot REIT, investicijska družba, usmerjena v dividende. Je ena največjih in najstarejših BDC na trgu financiranja malih podjetij v Združenih državah Amerike.

Portfelj družbe trenutno znaša približno 4,2 milijarde USD in vključuje financiranje za več kot 200 podjetij v ZDA. Glavni strateški cilj podjetja je združiti naložbe v podjetja z izplačilom visokih dividend delničarjem.

Infrastruktura - Union Pacific $UNP+0.2%

Union Pacific je eden največjih železniških prevoznikov v Združenih državah Amerike. Upravlja širokotirno železniško omrežje, ki obsega več kot 32.000 milj prog v 23 zveznih državah zahodno od Misisipija.

Podjetje zagotavlja širok nabor storitev železniškega prevoza, vključno s premogom, kemikalijami, kmetijskimi proizvodi, avtomobili, zabojniki in medcelinskim tovorom. Med strankami podjetja so predvsem industrijska podjetja in proizvajalci.

UNP
$253.36 $0.38 +0.15%
1 Day
+0%
5 Days
+2.04%
1 Month
+4.59%
6 Months
+14.06%
YTD
+4.55%
1 Year
+31.65%
5 Years
+50.11%
Max.
+8,327.48%

Capital Structure

Market Cap
154.56B
Enterpr. Val.
187.68B
Revenue
24.12B
Shares Out.
609.78M
Debt/Capital
0.70
FCF Yield
3.09%

Valuation / Dividends

P/E
24.26
EPS
10.45
P/S
6.41
P/B
10.45
Div. Yield
2.05%
Div. Payout
49.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
13.92%
ROE
46.87%
ROA
9.50%
Gross
43.65%
Operating
37.65%
Net Profit
26.45%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denarni tok družbe je stabilen zaradi velikega povpraševanja po železniških storitvah, zlasti na področju prevoza razsutega tovora in kontejnerjev. To podjetju omogoča, da delničarjem izplačuje dividende, ki trenutno znašajo približno 2,5 % cene delnice. Družba Union Pacific je svojo dividendo povečala že 14 let zapored.

Podjetje uporablja svoje železniško omrežje tudi za prevoz blaga za lastno dejavnost, kot so premog, nafta in kemikalije. Družba Union Pacific je znana kot podjetje, ki veliko vlaga v posodabljanje in širjenje svojega železniškega omrežja, da bi zagotovila učinkovitost in zmogljivost za prihodnjo rast.

Ključna strategija podjetja je nenehno izboljševanje železniškega prevoza - na primer z uporabo najnovejše tehnologije, digitalizacije in avtomatizacije. Cilj je izboljšati storitve za stranke ter hkrati povečati produktivnost in učinkovitost lastnih dejavnosti.

Komunalne storitve - NextEra Energy $NEE-0.5%

Družba NextEra Energy je eno največjih podjetij za proizvodnjo in distribucijo energije v Združenih državah Amerike. Podjetje ima v lasti in upravljanju elektrarne, ki proizvajajo obnovljivo in konvencionalno energijo, ter prenosni sistem za distribucijo električne energije.

Podjetje trenutno upravlja več kot 45 000 MW proizvodnih zmogljivosti iz različnih virov, vključno z jedrskimi elektrarnami, elektrarnami na premog, plinskimi elektrarnami ter vetrnimi in sončnimi elektrarnami. Podjetje ima največjo zmogljivost vetrnih elektrarn med vsemi ameriškimi javnimi podjetji.

NEE
$54.96 -$0.25 -0.45%
1 Day
+0%
5 Days
-0.33%
1 Month
-1.24%
6 Months
-16.53%
YTD
-7.96%
1 Year
-22.23%
5 Years
+20.65%
Max.
+2,396.48%

Capital Structure

Market Cap
112.82B
Enterpr. Val.
183.34B
Revenue
28.12B
Shares Out.
2.05B
Debt/Capital
0.61
FCF Yield
1.55%

Valuation / Dividends

P/E
15.27
EPS
3.60
P/S
4.01
P/B
2.38
Div. Yield
3.49%
Div. Payout
51.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
7.29%
ROE
16.04%
ROA
4.12%
Gross
63.94%
Operating
36.41%
Net Profit
26.00%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družba NextEra Energy ima dolgoročno strategijo za povečanje deleža obnovljivih virov v celotni proizvodnji električne energije. Zato še naprej veliko vlaga v povečanje proizvodnje vetrne in sončne energije. Podjetje ima stabilen denarni tok iz distribucije in prodaje električne energije, kar mu omogoča izplačevanje dividend - trenutni donos znaša približno 2,3 %. Dolgoročno so dividende v povprečju znašale več kot 10 % na leto.

NextEra Energy je eno najbolj inovativnih podjetij v energetski industriji. Posveča se razvoju naprednih tehnologij za vetrne in sončne elektrarne, sisteme za shranjevanje energije, pametna omrežja in druga področja. Cilj podjetja je dolgoročno dosegati najnižje stroške na enoto proizvedene energije, kar mu zagotavlja konkurenčno prednost in manjše tveganje.

Ali imate katerega od teh? In ali imate še kakšne druge priljubljene dividendne delnice?

Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. To je zgolj moj povzetek in analiza, ki temelji na podatkih iz interneta in drugih virov. Naložbe na finančnih trgih so tvegane in vsak naj vlaga na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.

Preberite celoten članek brezplačno?
Pojdi naprej 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Posredujte članek naprej ali ga shranite za pozneje.