S&P 500 ^GSPC
5,087.03
+2.11%
Nvidia NVDA
$785.38
+16.40%
Meta META
$486.13
+3.87%
Amazon AMZN
$174.58
+3.55%
Microsoft MSFT
$411.65
+2.35%
Tesla TSLA
$197.41
+1.36%
Apple AAPL
$184.37
+1.12%
Alphabet GOOG
$145.32
+1.03%

Te 2 wysokodochodowe akcje dywidendowe nie powinny być dłużej pomijane

Jakub Blaszkowycz
11. 5. 2023
5 min read

Akcje dywidendowe są na radarze inwestorów od pewnego czasu ze względu na ich zdolność do generowania stabilnego i regularnego dochodu w każdym otoczeniu rynkowym, nawet podczas wysokiej inflacji lub recesji. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się 2 interesującym akcjom, które mają solidne wyniki i grube dywidendy.

Inwestując w akcje dywidendowe, inwestorzy zwracają uwagę na stopę dywidendy, ponieważ wskazuje ona na wysokość dochodu, jakiego inwestor może oczekiwać od akcji płacących dywidendę w odniesieniu do ich ceny. Akcje o wysokich stopach dywidendy są często uważane za ryzykowne inwestycje, ponieważ sygnalizują trudności finansowe lub problemy leżące u podstaw spółki. Jednak ogólna kondycja finansowa i solidny bilans danej spółki mogą złagodzić ryzyko związane z wysokimi stopami zwrotu. Więc tak, nie każda dywidenda z wyższą stopą zwrotu musi być ryzykowna.

Przyjrzyjmy się wspólnie 2 ciekawym pickom akcji, które mają naprawdę solidne dividend yields 👇

Enterprise Products Partners L.P. $EPD+0.0%

EPD
$27.60 -$0.03 -0.11%
1 Day
-0.11%
5 Days
+2.57%
1 Month
+2.07%
6 Months
+4.55%
1 Year
+6.69%
YTD
+3.53%
5 Years
-1.75%
Max.
+412.64%
  • Dywidenda 7,61%

Enterprise Products Partners L.P. jest jedną z największych w Ameryce Północnej firm zajmujących się rurociągami i magazynowaniem produktów węglowodorowych. Prowadzi rozległą sieć rurociągów, rurociągów ropy naftowej, terminali i magazynów na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Enterprise Products posiada kilka przewag konkurencyjnych:

1. wielkość i infrastru ktura - Enterprise posiada ogromną infrastrukturę obejmującą 49 000 mil rurociągów, 260 terminali i podziemnych magazynów. Te ogromne aktywa pozwalają mu na efektywny transport energii na duże odległości.

2. Dywersyfikacja - Enterprise koncentruje się zarówno na gazie, jak i ropie naftowej oraz jej pochodnych. Ta dywersyfikacja pomaga firmie zmniejszyć ryzyko i osiągnąć stabilne zyski niezależnie od wahań cen towarów.

3. Długoterminowe kontra kty - Większość przychodów Enterprise pochodzi z długoterminowych umów transportowych z wiarygodnymi partnerami. Kontrakty te gwarantują stabilne i przewidywalne przepływy pieniężne w przyszłości.

4. siła finansowa - Co ciekawe, Enterprise posiada ratingi kupna na poziomie inwestycyjnym od wszystkich trzech głównych agencji ratingowych. Stabilna sytuacja finansowa firmy i dostęp do kapitału pozwalają jej na finansowanie wzrostu i rozbudowę infrastruktury.

5) Wzrost dyw idendy - Enterprise może pochwalić się rosnącądywidendą , która wzrastała co roku od momentu wejścia na giełdę w 1998 roku. Historia rosnących wypłat dywidendy w połączeniu z relatywnie niską zmiennością akcji przyciąga konserwatywnych inwestorów.

Całkowite przychody wzrosły o 78% w ciągu ostatnich 3 lat. Wzrost ten wynika głównie z przejęć i oddania do użytku nowych aktywów. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na energię oraz plany spółki dotyczące dalszej rozbudowy infrastruktury, można spodziewać się dalszego wzrostu przychodów.

Marża brutto utrzymuje się na stabilnym poziomie około 12%, co świadczy o odporności firmy na wahania cen surowców. Ponadto stabilne marże generują stabilne przepływy pieniężne.

Koszty operacyjne stanowią zaledwie kilka procent (około 1-2%) sprzedaży, co jest bardzo niskim wynikiem. Wskazuje nam to, że Enterprise jest w stanie sprawnie obsługiwać swoją infrastrukturę przy minimalnych kosztach.

Zysk netto po opodatkowaniu rośnie co roku wraz ze sprzedażą. Wzrost zysku po opodatkowaniu jest pozytywnym wskaźnikiem, że firma skutecznie przekształca wzrost przychodów we wzrost zysku. Wreszcie, Enterprise zwiększył swoją dywidendę każdego roku (od czasu IPO w 1988 roku), co pokazuje siłę finansową firmy i zdolność do generowania stabilnych przepływów pieniężnych.

Camping World Holdings $CWH+0.0%

CWH
$25.23 $0.13 +0.52%
1 Day
+0.52%
5 Days
-3.11%
1 Month
-3.22%
6 Months
-0.32%
1 Year
+7.22%
YTD
-4.58%
5 Years
+69.33%
Max.
+12.13%
  • Dywidenda 9,81%

Camping World Holdings jest spółką detaliczną z siedzibą w Illinois, która sprzedaje głównie pojazdy rekreacyjne. W kwietniu KeyBanc zmienił swoje pokrycie na akcje z ratingiem Overweight i ceną docelową 25 dolarów, podkreślając potencjał zysków spółki w 2024 roku i później. Jednakże, ten cel został niedawno pobity, a analitycy są nadal optymistami co do przyszłości spółki.

Camping World Holdings jest największym sprzedawcą detalicznym sprzętu RVing i kempingowego w USA. Prowadzi ponad 100 sklepów w całych Stanach Zjednoczonych skoncentrowanych na sprzedaży RV, kamperów, namiotów i innego sprzętu kempingowego.

Camping World ma kilka przewag konkurencyjnych:

1) Wielkość i skala - Jako największy detalista w branży, Camping World ma ogromny wybór produktów, zapasów i opcji finansowania dla klientów. Pozwala mu to na osiągnięcie znacznych korzyści skali.

2) Lojalność klientów - Camping World prowadzi Klub Good Sam dla członków, który ma ponad 2 miliony członków. Poprzez różne korzyści i nagrody, Camping World utrzymuje wysoki poziom lojalności tych klientów.

3. Integracja pionowa - Camping World jest właścicielem kilku marek producentów przyczep kempingowych i kamperów, co pozwala mu kontrolować cały proces sprzedaży. Prowadzi to do wyższych marż i lepszej obsługi klienta.

4) E-commerce - Duża część przychodów Camping World jest generowana przez sprzedaż internetową. Dobrze rozwinięta działalność e-commerce firmy pomaga jej dotrzeć do klientów w całym kraju i wzmocnić relacje z istniejącą klientelą.

Całkowita sprzedaż wzrosła o 42% w ciągu ostatnich 3 lat. Wzrost ten wynika z organicznego rozwoju istniejących sklepów, otwarć nowych sklepów i przejęć. Biorąc pod uwagę wielkość branży i potencjał e-commerce, według wielu analityków można spodziewać się dalszego wzrostu przychodów.

Marże brutto rosną w ostatnich latach, co jest pozytywnym trendem. W 2019 roku wynosiła ona 25%, a w 2022 roku 33%. Koszty operacyjne rosną wolniej niż sprzedaż, co pozytywnie przekłada się na wzrost zysku operacyjnego. Ten od 2019 roku wzrósł prawie czterokrotnie.

CWH nie ma długiej historii wypłat dywidendy, gdyż jest stosunkowo młodą spółką (IPO 2016). Jednak nawet te kilka lat wystarczyło, aby zaznaczyć CWH jako stabilny wybór dywidendowy.

  • Co sądzicie o tej spółce? 🤔

Proszę pamiętać, że to nie jest porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.


Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.