S&P 500 ^GSPC
5,088.8
+0.03%
Tesla TSLA
$191.97
-2.76%
Apple AAPL
$182.52
-1.00%
Meta META
$484.03
-0.43%
Nvidia NVDA
$788.17
+0.36%
Microsoft MSFT
$410.34
-0.32%
Amazon AMZN
$174.99
+0.23%
Alphabet GOOG
$145.29
-0.02%

5 интересни акции с гигантски дивидент над 10%

Grozdan Iliev
12. 5. 2023
1 min read

Инвестирането в акции с високи дивиденти е привлекателна възможност за инвеститорите, които търсят редовен паричен поток от своите инвестиции. По-високите дивиденти обикновено показват, че компанията има силен финансов опит и способност постоянно да изплаща печалби на акционерите. Въпреки това трябва да се внимава с акциите с най-висока дивидентна доходност.

Дивидентна доходност над 5% трябва да бъде предупреждение за инвеститорите. Това е така, защото те обикновено показват, че компанията се бори за растеж и няма къде другаде да паркира печалбите си, освен при акционерите. Много високите дивиденти може да не са устойчиви и в бъдеще, освен ако организацията не подобри финансовото си състояние.

Акциите с високи дивиденти могат да бъдат интересна възможност за някои инвеститори. Важно е обаче внимателно да се анализират компанията, нейният отрасъл, историята на дивидентите, потенциалът за растеж и рисковете, които крие подобна инвестиция. Само диверсифициран и добре обмислен инвестиционен подход може да донесе очакваната възвръщаемост и същевременно да осигури достатъчна защита на капитала. Високият дивидент може и да е добре, но наистина е важно да се помни, че не е трудно да попаднете в капана на дивидента.

Дивидентният капан е термин, който се използва за описание на акция, която изплаща висок дивидент, но предлага ограничен потенциал за растеж или има незадоволително финансово състояние. Дивидентните капани имат няколко общи характеристики. Обикновено те изплащат високи и стабилни дивиденти, обикновено над 5%, което привлича инвеститорите. Цената на акциите обаче намалява в дългосрочен план, тъй като компанията няма потенциал за растеж. Компанията изпитва затруднения да генерира достатъчно парични потоци, за да изпълни бизнес целите си. То изплаща дивиденти от своите резерви или взема заеми. Финансовата позиция на дружеството е подкопана и високите дивиденти не са устойчиви в дългосрочен план.

Ръководството няма ясна стратегия за подобряване на ситуацията и за развитие на дружеството.

Ето защо е важно инвеститорите да откриват предварително дивидентните капани, като проучват финансовото състояние и перспективите за растеж на дружеството, а не само да следят размера на изплатените дивиденти. В противен случай те рискуват да загубят както бъдещото си поскъпване, така и инвестицията си в дивиденти, ако компанията фалира.

Ares Capital $ARCC

Ares Capital, най-голямата BDC (business development company) по пазарна капитализация, сега предлага атрактивни дивиденти, достигащи почти 10,6%. Като BDC Ares не е обременена с данъци върху доходите , стига да върне поне 90% от печалбата си на акционерите. Високата доходност отразява опасенията на инвеститорите за масово неизпълнение на задълженията поради бързото покачване на лихвените проценти.

BDC, или Business Development Company, е вид инвестиционно дружество, което е специализирано в предоставянето на финансиране и консултации на малки и средни предприятия. Те са регистрирани в Комисията по ценните книжа и фондовите борси съгласно Закона за инвестиционните дружества от 1980 г. Предоставят пари под формата на заеми, кредити или акции на малки и средни предприятия, които иначе не биха имали достъп до капитал. Често се фокусират върху определен сектор или регион. Обикновено имат над 100 клиенти в портфейла си, което им позволява да диверсифицират по-добре риска. Поради специалния си данъчен статут те са длъжни да изплащат поне 90% от печалбата си на акционерите под формата на дивиденти. Те представляват интересна възможност за инвеститорите да инвестират в малки компании и да получават редовен паричен поток под формата на високи дивиденти. Като цяло обаче те са по-рискови от традиционните инвестиционни дружества.

Ares Capital обикновено отпуска заеми на средни по размер компании, които следва да имат рейтинг под инвестиционния. Тези компании, които се нуждаят от капитал, имат достъп до сравнително високи лихвени проценти. Повече от четири пети от техните задължения са с променлив лихвен процент , което означава, че възвръщаемостта на компанията ще се повиши рязко, освен ако не настъпи екстремно неизпълнение.

ARCC
$20.11 $0.00
1 Day
5 Days
-0.15%
1 Month
-1.52%
6 Months
+4.85%
YTD
+0.4%
1 Year
+3.55%
5 Years
+15.38%
Max.
+33.89%

Capital Structure

Market Cap
11.68B
Enterpr. Val.
23.11B
Revenue
1.64B
Shares Out.
582.31M
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
4.36%

Valuation / Dividends

P/E
7.49
EPS
2.68
P/S
7.16
P/B
0.98
Div. Yield
9.55%
Div. Payout
67.74%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.15%
ROE
14.35%
ROA
6.39%
Gross
108.32%
Operating
88.13%
Net Profit
93.09%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Innovative Industrial Properties $IIPR+0.0%

Innovative Industrial Properties се класифицира като контравариантна REIT. Това е компания, която отдава под наем недвижими имоти на американски предприятия за отглеждане на канабис . Но акциите ѝ са се понижили с 37% за шест месеца.

Въпреки това IIPR има и своите предимства. Анализаторите смятат, че дори по отношение на растежа тя може да се отлепи от дъното по значителен начин. Дивидентът на REIT е друга силна страна на компанията, като в момента той възлиза на близо 10,6%. Дивидентните плащания също са се увеличили с около 70% през последните 3 години. Предизвикателството за IIPR остава трудната среда за индустрията на канабиса. Свръхпредлагането на канабис възпрепятства растежа на наемателите и води до финансови проблеми за някои от тях. Въпреки това, след като дисбалансът между търсенето и предлагането бъде преодолян, IIPR и нейните наематели биха могли да укрепнат.

IIPR
$90.71 -$0.35 -0.38%
1 Day
+0%
5 Days
-0.3%
1 Month
-4.65%
6 Months
+16.53%
YTD
-10.01%
1 Year
+7.61%
5 Years
+16.49%
Max.
+375.51%

Capital Structure

Market Cap
2.55B
Enterpr. Val.
2.74B
Revenue
300.81M
Shares Out.
28.04M
Debt/Capital
0.13
FCF Yield
9.58%

Valuation / Dividends

P/E
15.75
EPS
5.78
P/S
8.49
P/B
1.31
Div. Yield
7.93%
Div. Payout
91.29%

Capital Eff. / Margins

ROIC
7.77%
ROE
8.46%
ROA
6.92%
Gross
93.02%
Operating
58.13%
Net Profit
55.00%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Medical Properties Trust $MPW+0.0%

Ако търсите акции с изключително висока доходност, помислете за Medical Properties Trust, REIT, специализирана в болници.

Medical Properties Trust е тръст за инвестиции в недвижими имоти в болници. MPW притежава и управлява имоти в сферата на здравеопазването,предимно болници и специализирани медицински заведения на територията на Съединените щати.

Той отдава тези обекти под наем на болнични оператори и други доставчици на здравни услуги. Благодарение на статута си на REIT с данъчни облекчения, той отново разпределя поне 90% от печалбата си на инвеститорите под формата на дивиденти, предлагайки висока дивидентна доходност. Оперативният риск е свързан с резултатите от наемните отношения на най-големите наематели, които са доставчици на здравни услуги. Което стана очевидно през тази година. Основният модел е да се предоставят имоти на дългосрочни лизингови договори и да се събират стабилни наеми.

Понастоящем дружеството предлага дивидент от над 13,9% спрямо текущата цена на акциите. Една от причините за високата му доходност е спадът в цената на акциите. Те са се понижили с почти 35% за шест месеца и с около 53% през 2022 г. Някои анализатори обаче очакват отскок от дъното.

Перспективите за болниците като цяло се подобряват. MPT вярва, че ще възстанови по-голямата част от парите, които ключовият наемател Prospect Medical не изплати тази година. Възможно е най-лошото да е зад гърба на обсадената REIT. Но по отношение на акциите има доста различни мнения, като и двата лагера са доста радикални, а цялата компания стана доста противоречива. Но също така внимавайте за устойчивостта на дивидента - изплащане на 171% не предвещава нищо добро.

MPW
$3.84 $0.15 +4.07%
1 Day
+0.04%
5 Days
-2.38%
1 Month
+11.48%
6 Months
-47.59%
YTD
-27.08%
1 Year
-66.88%
5 Years
-79.98%
Max.
-66.45%

Capital Structure

Market Cap
2.19B
Enterpr. Val.
12.18B
Revenue
1.37B
Shares Out.
599.00M
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
27.49%

Valuation / Dividends

P/E
-3.93
EPS
-0.93
P/S
1.61
P/B
0.27
Div. Yield
23.85%
Div. Payout
-1 601.17%

Capital Eff. / Margins

ROIC
1.60%
ROE
-0.39%
ROA
-0.17%
Gross
96.66%
Operating
102.19%
Net Profit
-2.38%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PennantPark Floating Rate Capital $PFLT+0.0%

И преди сме имали BDCs. Следващата е PennantPark Floating Rate Capital, която предлага доходност от над 10,92% при последните цени и удобно месечно изплащане.

Подобно на Ares Capital, тя се фокусира върху средни по размер компании с доказана способност да генерират парични средства, като освен това ограничава инвестициите си до компании с частни капиталови спонсори. През изминалата година Фед повиши драстично лихвените проценти... И всички кредитополучатели в портфейла на PennantPark са застрашени от повишаването на лихвите, но само три компании са в затруднено положение, което представлява едва 0,6% от целия портфейл.

Въпреки нарастващите лихвени проценти просрочията успяха да намалеят през 2022 г. Докато в края на 2021 г. проблемните компании са били на стойност 2,5% от портфейла, сега те са само малка част. PennantPark наскоро повиши дивидентите с половин цент до 0,10 долара на акция, така че инвеститорите могат да очакват по-нататъшни увеличения. С намаляването на просрочията и ръста на приходите през 2022 г. компанията може да зарадва инвеститорите с още едно увеличение на дивидентите.

PFLT
$11.39 $0.03 +0.26%
1 Day
+0%
5 Days
+1.07%
1 Month
-3.57%
6 Months
+8.92%
YTD
-6.04%
1 Year
+4.32%
5 Years
-15.03%
Max.
-15.22%

Capital Structure

Market Cap
700.15M
Enterpr. Val.
1.30B
Revenue
65.91M
Shares Out.
61.63M
Debt/Capital
0.56
FCF Yield
-17.76%

Valuation / Dividends

P/E
9.55
EPS
1.19
P/S
10.62
P/B
1.01
Div. Yield
10.76%
Div. Payout
73.14%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.05%
ROE
10.24%
ROA
4.66%
Gross
100.00%
Operating
133.15%
Net Profit
96.12%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras $PBR+0.0%

Petrobras е най-голямата енергийна компания в Латинска Америка и една от най-големите в света. Petrobras и нейните дъщерни дружества предоставят широк спектър от петролни услуги.

Основната дейност на Petrobras е добив и преработка на нефт и природен газ в Бразилия, както и рафиниране, нефтохимическо производство, биогорива и производство на електроенергия. Основните й активи включват находища в бразилския шелф с огромни запаси от нефт и газ.

Понастоящем Petrobras произвежда повече от 2 милиона барела петрол на ден. Бразилия е държавен собственик на повече от половината от акциите на Petrobras в обращение, което усложнява вземането на стратегически решения от компанията. Напоследък Petrobras се сблъсква с ценови натиск, намаляване на производството и противоречия, свързани с корупцията.

Дивидентът тук се доближава до 50% или повече. Но това е необичайна промяна. Нормалната стойност тогава е кръгло 11-15%, което все още е абсолютно безумно. Но за инвеститорите е важно да помнят, че това е много рискова инвестиция поради геополитическия риск и дивидентът със сигурност не е устойчив в този си вид.

PBR
$17.35 -$0.23 -1.31%
1 Day
-0.01%
5 Days
+0.23%
1 Month
+10.29%
6 Months
+20.91%
YTD
+9.88%
1 Year
+50.38%
5 Years
+8.25%
Max.
+145.53%

Capital Structure

Market Cap
112.36B
Enterpr. Val.
163.52B
Revenue
105.47B
Shares Out.
6.52B
Debt/Capital
0.44
FCF Yield
28.18%

Valuation / Dividends

P/E
4.18
EPS
4.12
P/S
1.09
P/B
1.48
Div. Yield
16.46%
Div. Payout
71.69%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.90%
ROE
35.51%
ROA
13.12%
Gross
51.10%
Operating
38.71%
Net Profit
25.48%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Какво ще кажете вие? Имате ли фаворит тук? Какъв е максималният размер на дивидента, който смятате за безопасен?

Отказ от отговорност: Това в никакъв случай не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, основани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.