S&P 500 ^GSPC
5,130.95
-0.12%
Tesla TSLA
$188.14
-7.16%
Nvidia NVDA
$852.37
+3.60%
Alphabet GOOG
$134.20
-2.81%
Apple AAPL
$175.10
-2.54%
Meta META
$498.19
-0.82%
Amazon AMZN
$177.58
-0.36%
Microsoft MSFT
$414.92
-0.14%

Krachuje firma, kterou máte v akciovém portfoliu? Právník radí, co očekávat a jak se zachovat

Pavel Botek
16. 5. 2023
6 min read

Včera se nám ve spojitosti s bankrotem Venatoru rozjela diskuze na téma: Jak to funguje v případě likvidace společnosti a stažení z burzy? Budou vůbec investoři vyplaceni? Na tyto otázky vám dnes odpovím a podíváme se jak to vlastně probíhá.

Jak probíhá restrukturalizace jsme si vysvětlili zde: Oblíbená firma českých investorů padla, Venator vyhlásil bankrot. Co bude dál? | Bulios

Jelikož pod zmíněným článkem zaznělo mnoho podstatných dotazů, rozhodl jsem se, že k tomu něco napíšu a zeptám se také odborníka, kterým je právník Filip Čapka (který působí ve společnosti SimpleTax & SimpleLaw), jenž nám odpoví na to nejpodstatnější.

Když firma vstoupí do restrukturalizace, může to mít různé dopady na váš akciový podíl v této společnosti:

Diluce akcií - Firma může vydat nové akcie, aby získala kapitál na restrukturalizaci. To povede k ředění stávajících akcií a snížení jejich hodnoty. Vaše procentní podíly ve firmě se tak sníží.

Dočasný pokles ceny akcií - Obavy investorů z restrukturalizace mohou krátkodobě snížit cenu akcií. Pokud restrukturalizace bude úspěšná, cena akcií by se měla postupně zotavit.

Změna podnikání - Restrukturalizace může zahrnovat odprodej částí podnikání nebo naopak akvizice nových aktivit. To může znamenat změnu obchodního modelu firmy a rizikového profilu. V závislosti na povaze změn může hodnota vašich akcií stoupnout nebo klesnout.

Úpadek společnosti - V krajním případě může restrukturalizace selhat a firma může zbankrotovat. V takovém případě budou akcie bezcenné a vy přijdete o svou investici.

Vždy záleží na konkrétní situaci dané firmy a detailech jejího restrukturalizačního plánu. Nejhorší scénář úpadku není častý, ale riziko tu existuje. Pokud vlastníte akcie firmy v restrukturalizaci, je dobré situaci aktivně sledovat a řídit svoje riziko.

Když je společnost zlikvidována nebo stáhne své akcie z burzy (tzv. delisting), mají investoři nárok na určitou formu odškodnění:

• Likvidace společnosti - Při likvidaci společnosti se její aktiva prodají a výnosy se použijí na vyplacení věřitelů a akcionářů. Akcionáři obvykle dostanou zbylou částku po odečtení dluhů, tzv. likvidační dividendu. Ta může být nulová, pokud jsou dluhy vyšší než hodnota aktiv.

Při likvidaci společnosti platí následující:

Nejprve se vyplatí zajištění věřitelé, kteří mají zástavní právo na určitá aktiva (např. nemovitosti). Získají hodnotu svých zastavených aktiv.

Poté se vyplácejí ostatní věřitelé podle priority jejich pohledávek. Obvykle se plně nebo částečně uspokojí, než se dostane na akcionáře.

Běžní akcionáři se vyplácejí až jako poslední. Dostanou tzv. likvidační dividendu, což je zbytek výnosů z prodeje aktiv po odečtení dluhů. Některé společnosti ale mohou dát kmenovým akcionářům přednost, záleží na jejich stanovách.

A v neposlední řadě: Likvidační dividenda může být nulová, pokud hodnota dluhů převyšuje hodnotu aktiv. V takovém případě akcionáři vyjdou naprázdno.

Delisting - Když firma stáhne své akcie z burzy, musí investorům obvykle vyplatit "spravedlivou tržní cenu" za akcie. Tu určuje nezávislý odhadce. Společnost musí akcionářům poskytnout možnost prodat jí akcie zpět za stanovenou cenu po dobu alespoň 20 obchodních dnů.

V některých případech ale nemusí investoři dostat spravedlivé odškodnění, zvláště pokud společnost úplně zkrachuje. Proto je důležité pečlivě zvažovat rizika před investicí do jakékoliv společnosti.🚨

Co se stane když firma vyplatí přednostně kmenové akcionáře a pak už nemá dostatek na zbylé akcionáře?

Pokud společnost při likvidaci nebo úpadku vyplatí kmenové akcionáře jako první a pak jí již nezbydou prostředky na vyplacení běžných akcionářů, dochází k následujícímu:

• Kmenoví akcionáři dostanou přednostně stanovenou část z výnosů z prodeje aktiv, např. prioritní právo na dividendu. Běžní akcionáři vyjdou naprázdno.

• Toto pořadí vyplácení musí být stanoveno ve stanovách společnosti, aby bylo právně vymahatelné. Pokud není, vyplácejí se všichni akcionáři stejně.

• V některých zemích jsou prioritní práva kmenových akcií omezená nebo zakázaná, aby byla chráněna práva běžných investorů. Stanovy ale mohou obsahovat určité výjimky, takže je potřeba situaci dobře sledovat.

Právník Filip Čapka a jeho pohled:

1. Co bude s mým podílem, když společnost vstoupí do fáze restrukturalizace? 

Akcie budou staženy z NYSE (podle informací už se tak stalo), ale měly by zůstat obchodovatelné na OTC trhu po dobu trvání ochrany před věřiteli. Restrukturalizační plán Venatoru pak navrhuje zrušení akcií v rámci restrukturalizace. 

2. Když je společnost zlikvidována nebo stáhne své akcie z burzy (tzv. delisting), mají investoři nárok na určitou formu odškodnění? Případně pokud restrukturalizace nebude úspěšná, firma pravděpodobně rozprodá aktiva a pokusí se vyplatit věřitele a akcionáře. Dostane se v tomto případě na všechny? A kdo by měl v tomto ohledu přednost, kdyby nebylo dostatek prostředků? 

Čím právě prochází nebo bude procházet Venator $VNTR není likvidace, ale ochrana před věřiteli. Bude záležet také na rozhodnutí soudu, ale pokud v rámci restrukturalizace dojde ke zrušení akcií, akcionáře většinou žádné odškodnění či náhrada nečekají. Přednost by měli věřitelé a až po nich případně akcionáři. V některých případech, kdy společnosti procházejí touto "restrukturalizací", nakonec něco dostali i akcionáři, ale jednalo se spíše o výjimky. Každopádně předem nelze určit, jakým způsobem restrukturalizace v tomto případě dopadne.

3. Co byste sám za sebe v tuto chvíli dělal v kůži investora, který akcie Venator drží?

Osobně bych asi jen čekal, jak se celá restrukturalizace vyvine. Nakupování dalších akcií bych považoval za velmi riskantní.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.