S&P 500 ^GSPC
5,094.64
+0.49%
Nvidia NVDA
$794.84
+2.35%
Alphabet GOOG
$139.72
+1.67%
Meta META
$489.67
+1.17%
Amazon AMZN
$175.03
+1.08%
Microsoft MSFT
$410.00
+0.56%
Tesla TSLA
$202.75
+0.35%
Apple AAPL
$181.51
+0.05%

ČEZ $CEZ-0.1% Vlada potrdila zakon, ki družbam, ki kotirajo na borzi, omogoča delitev 75 % glasov na skupščinah


Vlada Češke republike je 17. maja potrdila osnutek zakona o preoblikovanju gospodarskih družb in zadrug. Za družbe, ki kotirajo na borzi, naj bi se kvalificirana večina zmanjšala z 90 % na 75 % delničarjev, prisotnih na skupščini.

Osnutek zakona, ki ga je predložilo ministrstvo za pravosodje, predvideva izvedbo preoblikovanja družb, ki kotirajo na borzi, tj. javnih delniških družb, s sedanjih 90 % na 75 % glasov na skupščini, pri čemer kvorum presega 2/3 osnovnega kapitala. Prvotni predlog je za družbe strateškega pomena predvideval kvalificirano večino 85 % prisotnih delničarjev, kar je izpolnjevala le družba CEZ.

"Cilj predloga je odpraviti nekatere razlagalne nejasnosti, nepotrebno upravno breme in upoštevati nekatere spremembe, ki so posledica rekodifikacije zasebnega prava. Namen spremembe je tudi omogočiti delniškim družbam, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na evropskem organiziranem trgu, da lahko v praksi izvedejo nekatere oblike preoblikovanj, ki jih predvideva in ureja veljavno besedilo zakona, vendar je zanje potrebno soglasje vseh delničarjev oziroma visoka kvalificirana večina (in sicer 90 %) glasov vseh delničarjev udeleženih družb," je po seji vlade povedal minister za pravosodje Pavel Blažek.


No comments yet