S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

SoFi Technologies – budoucnost fintech odvětví, kterou by si žádný investor neměl nechat ujít

SoFi Technologies $SOFI-0.3% je fintechová společnost, která nabízí zákazníkům řadu digitálních finančních služeb v rámci svých tří klíčových obchodních segmentů, a to:

 

  1. Půjčky, které zahrnují osobní půjčky, půjčky na bydlení a studentské půjčky;
  2. Finanční služby, které zahrnují spořicí, výdajové a investiční účty, jakož i různé služby debetních a kreditních karet;
  3. Finanční technologie, které tvoří především společnost Galileo, přední poskytovatel infrastruktury finančních technologií, kterou SoFi získala akvizicí v květnu 2020.

 

Symbol: $SOFI-0.3% 

Momentální cena: 13,75 $

Kapitalizace: 11,36 mld. $

Předpokládaná potenciální cena dle Tipranks: 26,50 $ (+92,73 %)

 

Cílem společnosti je stát se komplexním poskytovatelem digitálních finančních služeb a je na dobré cestě k tomu, aby se jí to podařilo. Společnost SoFi právě oznámila první sadu finančních výsledků od doby, kdy se stala veřejnou společností, a výsledky za 2. čtvrtletí roku 2021 byly poměrně dobré:

 

Společnost vykázala zrychlující se růst napříč svými ukazateli využívání jejích platforem, z nichž většina vzrostla o více než 100 %. Tržby také vzrostly trojciferným tempem o 101 % na 231,3 milionu dolarů, zatímco upravené čisté tržby za čtvrtletí se meziročně vyšplhaly o 74 % a výrazně překonaly výhled 58 až 61% meziročního růstu. Zrychlil se také růst počtu členů a produktů a SoFi tak již 8. čtvrtletí po sobě zaznamenala zrychlující se meziroční růst celkového počtu uživatelů.

 

Kromě toho společnost $SOFI-0.3% za uplynulých 12 měsíců vygenerovala kladný zisk EBITDA ve výši 61 milionů dolarů, což je výrazné zlepšení oproti ztrátě 149 milionů dolarů, kterou zaznamenala za celý rok 2019. Tato čísla však nestačila k uspokojení apetitu investorů. Po zveřejnění výsledků se akcie $SOFI-0.3% propadly o celých 15 %. Akcie nyní za posledních 6 měsíců poklesly o zhruba -37 % při tržní kapitalizaci kolem 12 miliard dolarů.

 

Zdá se, že většina negativních reakcí na výsledky za 2. čtvrtletí byla založena na skutečnosti, že čistá ztráta společnosti se během čtvrtletí výrazně zvýšila. Kromě toho společnost vydala výhled na druhou polovinu roku 2021, který byl nižší, než předpovídali analytici.

 

Domnívám se, že reakce trhu na čísla SoFi je značně přehnaná, protože oba faktory, jak čistou ztrátu, tak výhled, lze přičíst jednorázovým dopadům nebo nepeněžním položkám, které ještě podrobněji vysvětlím níže. Generální ředitel SoFi Anthony Noto na konferenčním hovoru jasně řekl, že společnost zrychluje své podnikání téměř ve všech metrikách. A přestože investorům může nějakou dobu trvat, než pochopí konkurenční výhodu a růstovou dráhu $SOFI-0.3%, domnívám se, že na současných úrovních jsou akcie SoFi značně přeprodané a tudíž podhodnocené.

 

Čísla

Očištěné tržby za čtvrtletí vzrostly meziročně o 74 %, což je mnohem více, než vedení původně předpokládalo: 58 až 61% růst, a výrazně nad očekáváním analytiků. Společnost navíc zaznamenala další čtvrtletí s kladným provozním ziskem EBITDA, který za čtvrtletí dosáhl 11 milionů dolarů, což je meziročně o 35 milionů dolarů více než záporných 24 milionu dolarů ve 2. čtvrtletí 2020.

 

Na roční bázi $SOFI-0.3% dosáhla přinést 852 milionů USD upravených čistých výnosů a 61 milionů USD upraveného zisku EBITDA, a to i přes některé jednorázové protivětry ve čtvrtletí a vedle agresivních investic do budoucího růstu společnosti.

 

 

Nejdůležitější je, že aktivita na platformě SoFi $SOFI-0.3% se zrychluje ve všech oblastech. Společnost SoFi vykázala již osmé čtvrtletí po sobě zrychlující meziroční růst celkového počtu svých členů, který za čtvrtletí dosáhl 2,56 milionu, což představuje nárůst z 1,2 milionu ve 2. čtvrtletí 2020 (což představuje nárůst o 113 %) a 12 % sekvenční nárůst oproti 1. čtvrtletí.

 

 

V tomto čtvrtletí také pokračovalo zrychlování meziročního růstu u produktů, které se zvýšily o 123 % a dosáhly 3,7 milionu. V meziročním srovnání SoFi přidala více než +2 miliony produktů, což představuje 123% meziroční růst.

 

 

Galileo, jejich platforma pro finanční technologie, dosáhla 79 milionů účtů, což představuje nárůst o 119 % v tomto čtvrtletí, kdy společnost přidala 42,9 milionu nových účtů. Za poslední čtyři čtvrtletí tak Galileo vykázalo více než 100% meziroční růst. Platforma je klíčovým základním kamenem budoucího růstu SoFi a skutečnost, že roste trojciferným tempem a v červenci poprvé překonala 100 miliard dolarů ročního objemu plateb, ukazuje, že firma má nejen již značný rozsah, ale také skutečnou konkurenční výhodu, což se odráží v meziročním růstu.

 

 

A konečně, podnikání společnosti SoFi $SOFI-0.3% se významným způsobem diverzifikuje. Celkový růst počtu členů byl tažen významnou expanzí v segmentu finančních služeb, kdy se počet produktů segmentu finančních služeb SoFi Invest a SoFi Money více než ztrojnásobil na téměř 2,7 milionu, což je nárůst z přibližně 783 000 oproti 2. čtvrtletí 2020. V posledním čtvrtletí byl počet produktů segmentu Finanční služby téměř třikrát vyšší než počet produktů segmentu Půjčky, což ukazuje, jak silně se firma diverzifikuje od své původní úvěrové části (nehledě na to, že počet poskytnutých půjček stále meziročně vzrostl o velmi silných 66 %).

 

 

 

Co teda vlastně vyděsilo investory

Jediná věc, která způsobila propad $SOFI-0.3% akcií po kvartálních výsledcích, byla skutečnost, že společnost vykázala výraznou čistou ztrátu ve výši 165,3 milionu dolarů oproti stále kladnému čistému zisku 7,8 milionu dolarů v předchozím čtvrtletí. Jak však společnost vysvětlila během konferenčního hovoru, bylo to z velké části způsobeno jednorázovou transakcí v souvislosti s obchodní akvizicí se společností Galileo.

 

V průběhu roku 2020 jsme přehodnotili opravnou položku v důsledku odložených daňových závazků vykázaných v souvislosti s akvizicí společnosti Galileo, čímž se opravná položka snížila o 99,8 milionu dolarů. Absence tohoto daňového zvýhodnění spolu s významnými nepeněžními výdaji na kompenzace založené na akciích a změnami reálné hodnoty warrantů, které se týkají především reálné tržní hodnoty akcií SoFi, byly největšími faktory, které přispěly k čisté ztrátě běžného období. Uvedlo vedení společnosti.

 

 

Kromě vyjádření vedení by se investoři měli blíže podívat na výkaz zisku a ztráty společnosti SoFi, kde je jasněji vidět, co bylo příčinou čisté ztráty. Z hlášení SEC vyplývá, že řízení nákladů ze strany managementu je ve skutečnosti velmi obezřetné, neboť neúrokové náklady, včetně investic do technologií a produktů, prodeje a marketingu, stejně jako provozní náklady vzrostly pouze o 45 %, 48 %, a 46 %, což je mnohem méně než růst tržeb společnosti o +74 %. Pouze všeobecné a administrativní náklady se během čtvrtletí více než ztrojnásobily. Při hlubším prozkoumání hlášení Komise pro cenné papíry a burzy zjistíme, že velkou část všeobecných a administrativních nákladů tvořily výše zmíněné odložené daňové závazky ve výši 99,8 milionu dolarů v důsledku akvizice společnosti Galileo.

 

 

Čísla společnosti SoFi $SOFI-0.3% jasně ukazují, že podnik zrychluje svůj růst, rychle diverzifikuje své služby a zároveň vidíme, že se v rámci zákaznické základny zvyšuje aktivita prodeje, což by mělo v budoucnu přinést významné zvýšení efektivity, pokud jde o snížení nákladů na získání zákazníků a zlepšení marží.

 

Výhled do budoucna

Pro třetí čtvrtletí roku 2021 očekává vedení SoFi $SOFI-0.3% upravené čisté tržby ve výši 245 až 255 milionů dolarů, což představuje pouze asi 15% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí, což je výrazně méně než průměrný odhad analytiků ve výši 270,2 milionu dolarů. Očekává se, že upravený zisk EBITDA se bude pohybovat v rozmezí od záporných 7 milionů dolarů do kladných 3 milionů dolarů.

 

Nejdůležitějším poznatkem je skutečnost, že $SOFI-0.3% se drží svého původního výhledu upravených čistých tržeb ve výši 980 milionů dolarů a upraveného zisku EBITDA v kladné výši 27 milionů dolarů. Vedení společnosti se podařilo zopakovat svůj výhled i přes významný očekávaný negativní dopad plánování na příjmy z refinancování studentských půjček ve výši záporných 40 milionů dolarů v důsledku vládního prodloužení moratoria na splácení studentských půjček. Kromě toho společnost očekává také menší negativní dopad sníženého odhadu výnosů z technologické platformy ve výši 12 milionů dolarů na základě menšinového podílu ve společnosti APEX, který SoFi koupila zpět (příspěvek z této investice skončil v lednu 2021).

 

I přes tento výrazný negativní dopad na tržby ve výši 40 milionů dolarů do původního výhledu SoFi, plus původně zahrnutých 12 milionů dolarů očekávaných tržeb v roce 2021 z kapitálové investice do APEX, společnost nesnížila svůj výhled, ale dokázala investory ujistit, že ostatní segmenty podnikání mohou tyto nepříznivé vlivy převážit, což je silným potvrzením diverzifikovaného podnikání SoFi, které společnosti umožní manévrovat i v obtížných obdobích, která mohou čas od času postihnout některý z jejích segmentů podnikání.

 

...pokračujeme v agresivních investicích do našeho podnikání, abychom podpořili složený růst a zároveň zajistili ziskovost pro naše akcionáře. Tato kombinace není snadná, ale jsme odhodláni přispívat do hospodářského výsledku zhruba 30 % přírůstkových příjmů a zbývajících 70 % reinvestovat do posílení našich produktových inovací, abychom dosáhli růstu, který bude trvat desítky let. I když agresivně investujeme do technologií, marketingu a lidí, pokračujeme v realizaci nákladové efektivity, což začíná přinášet skutečnou provozní páku. 

 

Závěr

V první čtvrtletní zprávě $SOFI-0.3% jako veřejné společnosti toho bylo spousta pozitivního. Domnívám se, že výprodej akcií společnosti je přehnanou reakcí. Závěrem lze říct, že společnost SoFi diverzifikuje své podnikání a dosahuje významného pokroku, pokud jde o křížový prodej (Cross-selling) a přijímání více produktů, což bude důležitým aspektem při snižování nákladů na získávání zákazníků, lepších maržích a dosahování vyšší hodnoty společnosti pro zákazníka. Akcie $SOFI-0.3% samotné považuji po posledních propadech za velmi výhodné a z dlouhodobého hlediska jako bezpečnou investici. 

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem jsi prosím udělejte vlastní analýzu. 

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

zrovna jsem do $SOFI-0.3% zvažoval investici, díky za analýzu, utvrdila mě v mém rozhodnutí

Díky díky díky :-)

Hezká analýza, dobré počteníčko 🤠