S&P 500 ^GSPC
5,087.03
+2.11%
Nvidia NVDA
$785.38
+16.40%
Meta META
$486.13
+3.87%
Amazon AMZN
$174.58
+3.55%
Microsoft MSFT
$411.65
+2.35%
Tesla TSLA
$197.41
+1.36%
Apple AAPL
$184.37
+1.12%
Alphabet GOOG
$145.32
+1.03%

Tohle jsou 4 lukrativní ETF ze zdravotnického sektoru, které vám pomohou vydělat balík peněz

Dominik Petrnoušek
21. 5. 2023
5 min read

Tohle jsou 4 lukrativní ETF ze zdravotnického sektoru, které vám pomohou vydělat balík peněz

Zdravotnictví je jedním z nejdynamičtějších odvětví, které se neustále posouvá. ETF nabízejí diverzifikovaný přístup k řadě firem těžících z příležitostí v tomto sektoru. Prozkoumejme čtyři, které nabízejí různé zaměření a strategie. Všechny navíc s evropským domicilem!

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF $HEAL 

Sleduje výkonnost indexu S&P Kensho New Economies Composite a je registrován v Irsku. Zaměřuje se na společnosti, které využívají technologické inovace pro řešení problémů ve zdravotnictví. Roční provize činí 0,40 %. Fond byl uveden na trh v červenci 2018.

Mezi sledované společnosti patří Illumina, výrobce nástrojů pro sekvenování DNA, Intuitive Surgical, výrobce robotických chirurgických systémů, Edwards Lifesciences se zaměřením na kardiologické technologie a Teladoc, poskytovatel virtuální zdravotní péče.

Výkonnost fondu v posledních letech byla trochu divoká. Volatilita za posledních 5 let je kolem 30 %, což odpovídá vysoké nestálosti společností z oblasti zdravotnictví a technologií.

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered UCITS ETF $GDNA

Fond registrovaný ve Francii. Sleduje výkonnost indexu MSCI World Disruptive Technology 20% Issuer Capped, který zahrnuje podniky napříč světem, které se podílejí na disruptivních technologiích. Zaměřuje se na společnosti poskytující řešení v oblastech jako genomika, robotika, energetika, 3D tisk, materiály, bioinženýrství a další.

Cílem fondu je poskytnout investorům expozici vůči společnostem pracujícím v oblastech disruptivních technologií. Jedná se o dynamický sektor, který může nabídnout vzrušující výnosový potenciál, ale také vysokou cenovou volatilitu.

Fond aplikuje ESG filtry pro vyloučení společností porušujících tyto zásady. V současné době má fond aktivních 169 dluhopisů ze sektoru zdravotnictví a technologií z celého světa.

ESG znamená environmetální, sociální a governance faktory. Jedná se o kritéria udržitelnosti, která mohou investoři používat pro vyhledávání společností, které jsou zodpovědné vůči životnímu prostředí, svým zaměstnancům a veřejnosti.

• Životní prostředí:
Snížení emisí uhlíku, udržitelné praktiky, používání obnovitelných zdrojů energie, apod.

• Sociální aspekty:
Diversity & inclusion, férové mzdy a benefity, bezpečné pracovní podmínky, vzdělávání zaměstnanců, apod.

• Řízení:
Transparentnost, odpovědnost, etika, dlouhodobý růst.

Lyxor ETF se zmíněným filtrem ESG zahrnuje do svého portfolia pouze společnosti, které splňují jejich kritéria pro udržitelný byznys model založený na těchto environmentálních, sociálních a řídicích faktorech.

V minulosti dosáhl fond skvělých výsledků, v roce 2019 například zaznamenal výnosnost přes 57 %. Na druhou stranu je nutné počítat s vysokou volatilitou, v roce 2020 fond přišel asi o 12 % své hodnoty.

HSBC MSCI World Health Care UCITS ETF $HMCW

Fond se jmenuje HSBC MSCI World Health Care UCITS ETF a je registrovaný ve Francii. Sleduje výkonnost indexu MSCI World Health Care Index a poskytuje expozici vůči globálním lídrům ve zdravotnictví po celém světě.

Roční provize činí 0,60%. Mezi největší položky portfolia patří firmy jako Johnson & Johnson, UnitedHealth, Roche, Merck, Abbott Laboratories, Amgen, Pfizer a AstraZeneca. Portfolio zahrnuje142 společností z 23 zemí, přičemž asi 2/3 podílů pocházejí ze Spojených států.

V roce 2019 vzrostl téměř o 30 %. Volatilita se pohybovala v rozmezí 15-20 % s výkyvy během pandemie.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C $XHW5

Jedná se o fond registrovaný v Lucembursku s názvem Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C.
Jeho cílem je poskytnout expozici investorům vůči globálním společnostem aktivním v oblasti zdravotnictví prostřednictvím replikace indexu MSCI World Health Care.

Aktuální velikost aktiv činí přibližně 1,751 milionů dolarů. Roční provize je 0,25%.

Fond sleduje 165 titulů z celého světa, přičemž největší podíly mají společnosti jako Johnson & Johnson, UnitedHealth, Roche, Merck, Novartis, Pfizer, Abbott Laboratories, AstraZeneca a Amgen.

Za posledních 5 let dosáhl fond kladné výnosnosti 100%, včetně růstu téměř 20% v roce 2019. Volatilita se pohybovala kolem 15-25% opět s většími výkyvy během pandemie.

Výkonnost indexu. Zdroj

Máte nějaké ETF ze zdravotnického sektoru? Které je vaše nejoblíbenější? A preferujete spíše inovativní technologie, nebo raději klidné investice do zaběhlých gigantů?

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.