S&P 500 ^GSPC
4,966.16
-0.19%
Nvidia NVDA
$672.28
-3.20%
Alphabet GOOG
$143.76
+1.10%
Meta META
$467.80
-0.73%
Microsoft MSFT
$399.93
-0.71%
Amazon AMZN
$168.03
+0.57%
Tesla TSLA
$193.19
-0.29%
Apple AAPL
$181.67
+0.06%

MAKROEKONOMSKI PODATKI ZA TA TEDEN

V tednu od 22. maja bodo vlagatelji pozorni na več pomembnih makroekonomskih podatkov, vključno z objavo zapisnika zasedanja ameriške centralne banke Fed z začetka maja, rastjo BDP v ZDA in Nemčiji ter deflatorjem potrošnje v ZDA.

Ponedeljek

Popoldne bodo objavljeni podatki o zaupanju potrošnikov v euroobmočju. Analitiki pričakujejo odčitek v višini -16,8 točke, kar je rahlo izboljšanje glede na prejšnjih -17,5 točke.

Torek

Jutri bodo v ZDA objavljeni podatki o prodaji novih stanovanj v aprilu, pri čemer analitiki pričakujejo upočasnitev rasti na 663 tisoč po marčevski rasti za 683 tisoč.

Prav tako v torek bo v ZDA objavljen indeks nabavnih menedžerjev v predelovalni industriji (PMI) za maj. Glede na vmesne podatke se pričakuje, da se bo z začetnih 50,2 točke nekoliko znižal na 50,0 točke.

Sreda

Zvečer bo objavljen zapisnik zasedanja Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) ameriške centralne banke Fed z dne 2. in 3. maja, ki naj bi dal več namigov o prihodnjem gibanju obrestnih mer.

V Nemčiji bo v sredo objavljen indeks poslovne klime (IFO), ki naj bi se po napovedih analitikov maja znižal s predhodnih 93,6 točke na 93,6 točke.

Četrtek

Na ta dan bodo objavljeni podatki o rasti BDP v prvem četrtletju v Nemčiji in ZDA. Zjutraj naj bi v Nemčiji končni podatki potrdili medčetrtletno stagnacijo (0,0 %), medletna sezonsko prilagojena rast pa naj bi znašala 0,2 %. V ZDA naj bi se BDP glede na drugo revizijo medčetrtletno povečal za 1,1 %.

V četrtek bodo iz ZDA tradicionalno prišli tudi podatki o prošnjah za socialno pomoč, ki naj bi po podatkih agencije Bloomberg kazali na postopno umirjanje razmer na trgu dela. Število novih prošenj na dan 20. maja naj bi se povečalo za 248 tisoč s prejšnjih 242 tisoč, medtem ko naj bi število nadaljnjih prošenj doseglo 1.800 tisoč s prejšnjih 1.799 tisoč.

Petek

Ob koncu tedna bodo objavljeni podatki o deflatorju osebne potrošnje (PCE) v ZDA, ki naj bi se aprila medletno povečal za 4,3 %, medletno pa za 0,3 %.

Po podatkih agencije Bloomberg naj bi se naročila blaga trajne porabe v ZDA aprila zmanjšala za 1,0 % glede na predhodno 3,2-odstotno povečanje, pri čemer naj bi k zmanjšanju prispeval predvsem prometni sektor.

Indeks zaupanja potrošnikov Univerze Michigan naj bi se po končnih podatkih maja rahlo zvišal na 58 točk, s čimer naj bi se izboljšala prejšnja revizija, ki je znašala 57,7 točke


No comments yet