S&P 500 ^GSPC
5,123.41
-1.46%
Nvidia NVDA
$881.95
-2.67%
Meta META
$511.90
-2.15%
Tesla TSLA
$171.05
-2.03%
Amazon AMZN
$186.13
-1.54%
Microsoft MSFT
$421.90
-1.41%
Alphabet GOOG
$159.19
-1.00%
Apple AAPL
$176.55
+0.86%

3 niezwykle interesujące i specyficzne fundusze ETF z interesujących sektorów, o których niewiele osób wie

Filip Czudny
26. 5. 2023
5 min read

Fundusze ETF są niezwykle interesującym narzędziem. Zwłaszcza dla inwestorów pasywnych, którym zapewniają świetną dywersyfikację i niskie opłaty. A do wyboru jest ogromna gama, która czasami zawiera naprawdę niezłe perełki!

Dziś przyjrzymy się trzem z nich! Ale najpierw - czym w ogóle są fundusze ETF?

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) to fundusze inwestycyjne, które są przedmiotem obrotu na giełdach na całym świecie. Fundusze ETF inwestują w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, towary lub waluty, i zapewniają inwestorom łatwy i skuteczny sposób dywersyfikacji portfela. Fundusze ETF mają zazwyczaj niższe koszty niż tradycyjne fundusze inwestycyjne i są zbywalne jak tradycyjne akcje, umożliwiając inwestorom łatwe kupowanie i sprzedawanie w godzinach handlu giełdowego.

Defiance Quantum ETF $QTUM-2.9%

Defiance Quantum ETF to fundusz, który koncentruje się na akcjach spółek z branży technologii kwantowych. Ten ETF został uruchomiony w 2018 r. i jest zarządzany przez Defiance ETFs.

Technologie kwantowe zajmują się wykorzystaniem zjawisk kwantowych do przetwarzania informacji. Technologie te mają potencjał do poprawy różnych dziedzin, takich jak medycyna, energetyka, usługi finansowe i logistyka. Na przykład komputery kwantowe są w stanie rozwiązywać złożone problemy matematyczne znacznie szybciej niż konwencjonalne komputery, co może prowadzić do szybszego opracowywania nowych leków lub optymalizacji sieci logistycznych.

QTUM ETF inwestuje w spółki zaangażowane w badania i rozwój technologii kwantowych, takie jak IBM, Alphabet, Honeywell International i D-Wave Systems. Fundusz inwestuje również w spółki wykorzystujące technologię kwantową - Goldman Sachs, JPMorgan Chase czy Alibaba Group.

QTUM ETF składa się z ponad 30 spółek i ma na celu zapewnienie inwestorom wykładniczego wzrostu i dywersyfikacji portfela. Fundusz ma niski wskaźnik kosztów i jest notowany na giełdzie NYSE Arca. Jego wyniki są mierzone za pomocą indeksu BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index.

Należy zauważyć, że inwestycja w ETF QTUM wiąże się z pewnym ryzykiem. Technologie kwantowe są wciąż na wczesnym etapie rozwoju i mogą być podatne na wahania. Ponadto niektóre spółki w portfelu ETF mogą być narażone na określone ryzyko, takie jak prawa patentowe lub ryzyko regulacyjne. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w QTUM ETF lub jakikolwiek inny ETF.

Global X Video Games & Esports ETF $HERO-3.2%

Global X Video Games & Esports ETF to fundusz ETF, który koncentruje się na akcjach spółek zaangażowanych w branżę gier i e-sportu. Ten ETF został uruchomiony w 2019 roku przez Global X ETFs i inwestuje w spółki z całego świata, które koncentrują się na branży gier i e-sportu.

HERO ETF inwestuje w firmy zajmujące się produkcją gier, konsol do gier, gier mobilnych, a także w firmy zajmujące się e-sportem, takie jak organizacje turniejów e-sportowych lub twórcy gier e-sportowych. Niektóre z największych pozycji w portfelu obejmują akcje spółek takich jak Activision Blizzard, Nvidia, Tencent i Electronic Arts.

HERO ETF wykorzystuje rosnącą popularność gier i e-sportu, który staje się coraz bardziej popularny i generuje coraz większe przychody. Newzoo szacuje, że wartość rynku gier wideo do 2023 roku przekroczy 200 miliardów dolarów. Branża e-sportowa również szybko rośnie i szacuje się, że w 2023 r. jej wartość przekroczy 250 mld USD.

HERO ETF pozwala inwestorom wykorzystać potencjał wzrostu branży gier i e-sportu, jednocześnie dywersyfikując ich portfel. ETF ma niski wskaźnik kosztów i jest notowany na giełdzie NASDAQ. Jego wyniki są mierzone za pomocą indeksu Solactive Video Games & Esports Index.

Należy zauważyć, że inwestowanie w HERO ETF wiąże się z dużym ryzykiem. Branże gier i e-sportu są wciąż stosunkowo nowe i mogą być podatne na wahania. Innym ważnym czynnikiem jest na przykład duża ekspozycja na Azję.

iShares Cybersecurity and Tech ETF $IHAK-2.1%

iShares Cybersecurity and Tech to fundusz ETF, który koncentruje się na akcjach spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem i technologią. Założony w 2018 r. przez BlackRock, ETF ten inwestuje w spółki z całego świata, które koncentrują się na cyberbezpieczeństwie i technologii.

IHAK ETF inwestuje w spółki, które koncentrują się na różnych aspektach cyberbezpieczeństwa, takich jak kryptografia, wykrywanie zagrożeń, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, a także firmy, które opracowują nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, usługi w chmurze, duże zbiory danych i Internet rzeczy. Niektóre z największych pozycji w portfelu obejmują akcje spółek takich jak Palo Alto Networks, Cisco Systems, Microsoft i Splunk.

IHAK ETF wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo w dzisiejszej erze cyfrowej, w której cyberzagrożenia stają się coraz bardziej wyrafinowane i coraz częstsze. Cybersecurity Ventures szacuje, że koszty cyberprzestępczości osiągną ponad 8 bilionów dolarów do 2023 roku. Oczekuje się, że trend ten utrzyma się w przyszłości, co może prowadzić do dalszego rozwoju firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem i technologiami.

Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.