3 niezwykle interesujące i specyficzne fundusze ETF z interesujących sektorów, o których niewiele osób wie

Fundusze ETF są niezwykle interesującym narzędziem. Zwłaszcza dla inwestorów pasywnych, którym zapewniają świetną dywersyfikację i niskie opłaty. A do wyboru jest ogromna gama, która czasami zawiera naprawdę niezłe perełki!

Dziś przyjrzymy się trzem z nich! Ale najpierw - czym w ogóle są fundusze ETF?

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) to fundusze inwestycyjne, które są przedmiotem obrotu na giełdach na całym świecie. Fundusze ETF inwestują w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, towary lub waluty, i zapewniają inwestorom łatwy i skuteczny sposób dywersyfikacji portfela. Fundusze ETF mają zazwyczaj niższe koszty niż tradycyjne fundusze inwestycyjne i są zbywalne jak tradycyjne akcje, umożliwiając inwestorom łatwe kupowanie i sprzedawanie w godzinach handlu giełdowego.

Defiance Quantum ETF $QTUM+0.2%

Defiance Quantum ETF to fundusz, który koncentruje się na akcjach spółek z branży technologii kwantowych. Ten ETF został uruchomiony w 2018 r. i jest zarządzany przez Defiance ETFs.

Technologie kwantowe zajmują się wykorzystaniem zjawisk kwantowych do przetwarzania informacji. Technologie te mają potencjał do poprawy różnych dziedzin, takich jak medycyna, energetyka, usługi finansowe i logistyka. Na przykład komputery kwantowe są w stanie rozwiązywać złożone problemy matematyczne znacznie szybciej niż konwencjonalne komputery, co może prowadzić do szybszego opracowywania nowych leków lub optymalizacji sieci logistycznych.

QTUM ETF inwestuje w spółki zaangażowane w badania i rozwój technologii kwantowych, takie jak IBM, Alphabet, Honeywell International i D-Wave Systems. Fundusz inwestuje również w spółki wykorzystujące technologię kwantową - Goldman Sachs, JPMorgan Chase czy Alibaba Group.

QTUM ETF składa się z ponad 30 spółek i ma na celu zapewnienie inwestorom wykładniczego wzrostu i dywersyfikacji portfela. Fundusz ma niski wskaźnik kosztów i jest notowany na giełdzie NYSE Arca. Jego wyniki są mierzone za pomocą indeksu BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index.

Należy zauważyć, że inwestycja w ETF QTUM wiąże się z pewnym ryzykiem. Technologie kwantowe są wciąż na wczesnym etapie rozwoju i mogą być podatne na wahania. Ponadto niektóre spółki w portfelu ETF mogą być narażone na określone ryzyko, takie jak prawa patentowe lub ryzyko regulacyjne. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w QTUM ETF lub jakikolwiek inny ETF.

Global X Video Games & Esports ETF $HERO+1.0%

Global X Video Games & Esports ETF to fundusz ETF, który koncentruje się na akcjach spółek zaangażowanych w branżę gier i e-sportu. Ten ETF został uruchomiony w 2019 roku przez Global X ETFs i inwestuje w spółki z całego świata, które koncentrują się na branży gier i e-sportu.

HERO ETF inwestuje w firmy zajmujące się produkcją gier, konsol do gier, gier mobilnych, a także w firmy zajmujące się e-sportem, takie jak organizacje turniejów e-sportowych lub twórcy gier e-sportowych. Niektóre z największych pozycji w portfelu obejmują akcje spółek takich jak Activision Blizzard, Nvidia, Tencent i Electronic Arts.

HERO ETF wykorzystuje rosnącą popularność gier i e-sportu, który staje się coraz bardziej popularny i generuje coraz większe przychody. Newzoo szacuje, że wartość rynku gier wideo do 2023 roku przekroczy 200 miliardów dolarów. Branża e-sportowa również szybko rośnie i szacuje się, że w 2023 r. jej wartość przekroczy 250 mld USD.

HERO ETF pozwala inwestorom wykorzystać potencjał wzrostu branży gier i e-sportu, jednocześnie dywersyfikując ich portfel. ETF ma niski wskaźnik kosztów i jest notowany na giełdzie NASDAQ. Jego wyniki są mierzone za pomocą indeksu Solactive Video Games & Esports Index.

Należy zauważyć, że inwestowanie w HERO ETF wiąże się z dużym ryzykiem. Branże gier i e-sportu są wciąż stosunkowo nowe i mogą być podatne na wahania. Innym ważnym czynnikiem jest na przykład duża ekspozycja na Azję.

iShares Cybersecurity and Tech ETF $IHAK-0.3%

iShares Cybersecurity and Tech to fundusz ETF, który koncentruje się na akcjach spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem i technologią. Założony w 2018 r. przez BlackRock, ETF ten inwestuje w spółki z całego świata, które koncentrują się na cyberbezpieczeństwie i technologii.

IHAK ETF inwestuje w spółki, które koncentrują się na różnych aspektach cyberbezpieczeństwa, takich jak kryptografia, wykrywanie zagrożeń, bezpieczeństwo sieci i aplikacji, a także firmy, które opracowują nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, usługi w chmurze, duże zbiory danych i Internet rzeczy. Niektóre z największych pozycji w portfelu obejmują akcje spółek takich jak Palo Alto Networks, Cisco Systems, Microsoft i Splunk.

IHAK ETF wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo w dzisiejszej erze cyfrowej, w której cyberzagrożenia stają się coraz bardziej wyrafinowane i coraz częstsze. Cybersecurity Ventures szacuje, że koszty cyberprzestępczości osiągną ponad 8 bilionów dolarów do 2023 roku. Oczekuje się, że trend ten utrzyma się w przyszłości, co może prowadzić do dalszego rozwoju firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem i technologiami.

Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo? To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.

Chciałbym zainwestować w $HERO+1.0%. Prawdopodobnie nie byłaby to moja najlepsza decyzja inwestycyjna, ale i tak byłoby fajnie. 😁

Wiele osób uważa, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje i zmieni nasze życie na zawsze. Ale prawda jest taka, że ta rewolucja nadejdzie dopiero wraz z komputerami kwantowymi. Warto tam inwestować, AI to tylko oprogramowanie, nie można go opatentować, ale nie dotyczy to sprzętu, komputerów kwantowych, można ubiegać się i egzekwować te patenty.

Myślę, że sztuczna inteligencja już spowodowała wielką rewolucję. Ale jako konkretna inwestycja też nie wydaje mi się najlepsza. Komputery kwantowe mogą dać komuś całkowity monopol, jak ASML.

Bez jaj, gra wideo ETF 😂 Widziałem już wszystko. Gdyby nie miał tak słabych wyników w ciągu ostatnich kilku lat, nawet bym go obejrzał.

Jako gwiazda serca, wziąłbym to, jako inwestor, prawdopodobnie nie... prawda.