Costco $COST-0.5% je poročal o rezultatih za tretje četrtletje, ki so bili nižji od ocen Wall Streeta, zato so se delnice v predtržnem trgovanju nekoliko znižale.

Družba Costco je v tretjem četrtletju poročala o rezultatih v višini 2,93 USD na redčeno delnico ob prihodkih v višini 53,60 milijarde USD. Ocene so predvidevale 3,32 dolarja in prodajo v višini 54,61 milijarde dolarjev. Stroški blaga ter administrativni in prodajni stroški so se na letni ravni povečali za 1 %, kar je negativno vplivalo na poslovni izid. K slabšim rezultatom je prispevalo tudi 7,8-odstotno zmanjšanje prihodkov od elektronskega poslovanja.

Zame se ne spreminja veliko, delnico še naprej držim v rokah.

COST
$517.28 -$2.81 -0.54%
Capital Structure
Market Cap
229.2B
Enterpr. Val.
225.7B
Valuation
P/E
38.4
P/S
1.0
Dividends
Yield
0.7%
Payout
26.6%
No comments yet