S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Przepis na dochód pasywny? Te trzy brutalne akcje dywidendowe...

Kwartalna wypłata dywidendy - bardzo przyjemna sprawa. Pieniądze pracują dla Ciebie, a Ty po prostu zbierasz owoce. Można pokryć wydatki lub reinwestować dywidendę i następnym razem uzyskać jeszcze więcej. Jest jednak pewien haczyk. Należy wybrać odpowiednie spółki lub indeksy, w które zainwestuje się swoje pieniądze. Dziś przyjrzymy się trzem akcjom, które są sprawdzonym wyborem dla inwestorów dywidendowych!

Twoje pieniądze pracują ciężej niż Ty!

Kluczową podstawą dywidendy są wolne przepływy pieniężne spółki, czyli środki pieniężne z działalności operacyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne. Bez dodatnich przepływów pieniężnych spółka może być zmuszona zaciągnąć pożyczkę, aby wypłacić dywidendę, albo ją zmniejszyć lub zawiesić. Dlatego w tym zestawieniu posłużymy się kwotą FCF. Nie będę się ociągał - do dzieła!

Archer Daniels Midland $ADM-0.4%

Firma ADM uzyskała stopę zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 14,2%. W 2021 r. firma wygenerowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o wartości prawie 6,6 mld USD. Według danych FactSet, wolne przepływy pieniężne wyniosły około 5,4 mld USD. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła na dywidendy 834 mln USD, co oznacza wzrost o około 3% w porównaniu z 809 mln USD wypłaconymi w 2020 r. Stopa zwrotu z akcji wynosiła ostatnio 1,8%.

ADM jest na

Exxon Mobil $XOM+0.1%

Gigant energetyczny z rentownością wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 13,8%. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej firmy osiągnęły w ubiegłym roku poziom 48 mld USD, najwyższy od 2012 r., do czego wyraźnie przyczyniły się rosnące ceny ropy naftowej. Spółka podała, że wolne przepływy pieniężne pokryły wydatki inwestycyjne, spłatę zadłużenia i wypłatę dywidendy. Jednak w ostatnich latach wolne przepływy pieniężne Exxon Mobil nie pokrywały dywidendy przy obecnych niskich cenach energii.

Nawet XOM jest na fali. Zrozumiałe jest, że korzysta z dużego popytu na ropę naftową i bogactwa mineralne w ogóle

Chevron $CVX+0.5%

Również ta spółka ma solidną stopę zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 9,6%. Pomogły jej także rosnące ceny ropy naftowej. W ubiegłym roku spółka odnotowała rekordowe wolne przepływy pieniężne w wysokości 21,1 mld USD, co oznacza wzrost o 1,7 mld USD w stosunku do 2020 r. Stopa dywidendy wynosiła ostatnio około 3,5%.

Gwałtowny wzrost w ostatnich miesiącach jest wspólny dla wszystkich trzech akcji

Prezes Michael Wirth powiedział analitykom na początku tego roku, że gotówka pomoże firmie w realizacji czterech priorytetów finansowych w 2021 roku: podniesienie dywidendy, kontynuacja wydatków kapitałowych, "znacząca spłata zadłużenia" i odkupienie akcji po raz 14. w ciągu ostatnich 18 lat. Stopa zwrotu z akcji wynosi około 3,5%.

Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Jest to jedynie moje podsumowanie danych dostępnych w Internecie oraz analizy Lawrence'a Straussa. Każdy inwestor musi przeprowadzić własną, gruntowną analizę i podjąć decyzję po rozważeniu własnej sytuacji.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

No comments yet