S&P 500 ^GSPC 5,266.95 -0.74%
Meta META $474.36 -1.16%
Nvidia NVDA $1,148.25 +0.81%
Alphabet GOOG $177.40 -0.35%
Tesla TSLA $176.19 -0.32%
Microsoft MSFT $429.17 -0.27%
Apple AAPL $190.29 +0.16%
Amazon AMZN $182.02 -0.07%

Od 2015 r. brytyjska gospodarka przeżywa trudny okres

Najpierw pojawiła się niepewność co do warunków umowy Brexit i jej konsekwencji, potem przyszła pandemia Covid-19, a następnie wojny w Europie, dwucyfrowa inflacja i kryzys walutowy. To prawie 10 lat niepewności, która doprowadziła do niskiego zaufania inwestorów, przedsiębiorstw i konsumentów.

W tym roku brytyjska gospodarka radzi sobie nieco lepiej niż oczekiwano, a niektórzy ekonomiści uważają nawet, że Wielka Brytania może uniknąć recesji. W rezultacie utracone zaufanie inwestorów może stopniowo powracać.
Przyzwoite wyniki brytyjskich spółek o dużej kapitalizacji, reprezentowanych przez indeks FTSE 100, można w dużej mierze przypisać strukturze sektorowej. W 2022 r. najlepiej radziły sobie sektory energii, dóbr konsumpcyjnych i materiałów.
Największe brytyjskie spółki działają również globalnie. W 2022 r., kiedy nastąpiło załamanie GBP, spółki te otrzymały dalszy wzrost przychodów, ponieważ zyski z zagranicy zostały przeliczone na tańsze GBP.

Czy Wielką Brytanię czeka lepsze jutro?


Brytyjska gospodarka zaczyna się stabilizować po serii wstrząsów gospodarczych, ale co sądzimy o jaśniejszym jutrze? Jeśli chodzi o inwestycje, to nic mnie tak naprawdę nie pociąga.

Lepsze jutro może oznaczać przynajmniej stabilizację. Ze względu na ten długi okres, można znaleźć kilka interesujących okazji pod względem wyceny.