S&P 500 ^GSPC 5,266.95 -0.74%
Meta META $474.36 -1.16%
Nvidia NVDA $1,148.25 +0.81%
Alphabet GOOG $177.40 -0.35%
Tesla TSLA $176.19 -0.32%
Microsoft MSFT $429.17 -0.27%
Apple AAPL $190.29 +0.16%
Amazon AMZN $182.02 -0.07%

Тези компании с гигантски дивидент от над 8% могат да ви помогнат да изградите пасивен доход

Grozdan Iliev
8. 6. 2023
1 min read

Високият дивидент е особено привлекателен за инвеститорите, тъй като може да генерира добър пасивен доход от ниска инвестиция. Нека да видим дали тези две компании могат да ви помогнат да направите точно това!

Разбира се, трябва да започна с това, че високият дивидент не е непременно най-доброто нещо. Поради няколко причини. Първо, високият дивидент може да е резултат от това, че компанията няма достатъчно възможности да инвестира в своето развитие и поради това трябва да изплаща печалби на акционерите. Това може да означава, че фирмата не е в състояние да се развива и да се конкурира с други фирми на пазара.

Второ, високият дивидент може да бъде временен и да бъде застрашен, ако фирмата изпадне във финансови затруднения. Ако фирмата не разполага с достатъчно парични средства, за да изплати задълженията си, може да се наложи да намали или да отмени изплащането на дивиденти.

Сега към самите дружества.

Gladstone Commercial $GOOD-0.9% е инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT), който е специализиран в търговски недвижими имоти. Компанията се фокусира върху придобиването и управлението на офис и индустриални имоти на територията на Съединените щати. Тя се стреми да осигури на клиентите си доходи от дългосрочна собственост и отдаване под наем на тези имоти.

Към 31 март 2023 г. портфейлът им включва 137 имота в 27 щата, отдадени под наем на 111 различни наематели. От излизането си на борсата през 2003 г. те последователно и дисциплинирано разширяват портфейла си с 18% годишно, а от януари 2011 г. насам са удвоили активите си. Заетостта е 95,9% и никога не е падала под 95,0%.

По-голямата част от приходите (около 80%) идват от наеми на индустриални имоти. Останалите 20% от приходите се падат на офис имотите. Дружеството се търгува на фондовата борса NASDAQ.

GOOD
$13.93 -$0.13 -0.92%

Общата й пазарна капитализация е около 500 млн. долара, което я поставя сред по-малките REIT, фокусирани върху индустриални и офис имоти. Недостатъците включват излагане на колебания на пазара на недвижими имоти и на икономическия цикъл като цяло. Сами се убедихме в това през тази година.

За съжаление - високият дивидент не е непременно толкова розов. Въпреки по-високата дивидентна доходност този фонд осигурява по-малък растеж от по-широкия пазар.

В резултатите за първото тримесечие на 2023 г. се говори за някои положителни явления, които се случиха от януари до края на април. Най-вече придобиването на индустриален имот с площ 76 089 кв. м, който е отдаден под наем на един наемател за 20 години. Това би трябвало да увеличи NOI с половин милион годишно и беше много необходимо, за да се справим с увеличението на лихвите.

NOI (нетен оперативен доход) е показател, който се използва за измерване на ефективността на инвестициите в недвижими имоти. NOI е нетният оперативен доход от имотите, които са собственост и се управляват от REIT.

NOI се изчислява, като от общия доход от наем се извадят разходите за експлоатация и поддръжка на имотите. Този показател показва колко добре REIT използва своите имоти, за да генерира приходи.

Перспективите за обикновените акции не изглеждат обещаващи и предвид реорганизацията, необходима за намаляване на дълга, анализаторите клонят към възможността за намаляване на дивидента. За съжаление, това не е точно добра перспектива и изглежда, че този 11,25% дивидент може да не е устойчив. От друга страна, компанията разполага с наистина добър портфейл от недвижими имоти, който би могъл да я задържи на повърхността в дългосрочен план.

OneMain Holdings $OMF-0.9%

OneMain Holdings е компания за лично и потребителско финансиране. Тя предоставя заеми и финансиране на хора с лоша кредитна история или с ограничен достъп до традиционно банкиране.

OneMain Holdings е създадена през 2021 г. чрез сливането на Springleaf Financial и OneMain Financial. Тя е една от най-големите компании за потребителско кредитиране в Съединените щати.

OMF
$47.63 -$0.42 -0.87%

Тя работи с по-традиционни банки, но не е регулирана като традиционна банка. Лихвените ѝ проценти обикновено са по-високи. Управлява повече от 1300 клона в 48 щата на САЩ и има около 15 000 служители. Клиентите ѝ са предимно хора с ниски доходи или с нисък кредитен рейтинг.

Тя предоставя заеми за мотоциклети, автомобили, първоначални вноски и лични заеми за широк спектър от цели - от пътуване до здравеопазване. Средният размер на заема е около 10 000 USD. Акциите на OneMain Holdings се търгуват на Нюйоркската фондова борса.

OMF не се страхува да споделя богатството си и с акционерите, което е положително, тъй като може да се счита за компания, която е приятелски настроена към акционерите. Особено след като е изплатила някои значителни извънредни дивиденти в допълнение към редовните тримесечни дивиденти в добри времена.

Поглеждайки към коефициента на изплащане, изглежда ясно, че не съществува опасност той да бъде намален. Това е така дори при очакването, че приходите ще бъдат по-умерени в бъдеще. Изплащането е около 63 %.

OMF е доста впечатляващ бизнес, който генерира печалби и огромни парични потоци, а също така осигурява на инвеститорите атрактивен и нарастващ дивидент. Въпреки това биха могли да възникнат някои рискове в резултат на отпускането на кредити на потребители с ниска кредитоспособност и необезпечени заеми. Очаква се по време на рецесия безработицата да се повиши, което би се отразило на неизплатените кредити и на потенциалния кредитен пул в бъдеще. Те успяха да преминат успешно през Ковида, така че може би ще успеят да преминат през по-нормална рецесия в бъдеще.

Текущи лихвени проценти на Фед

Един по-търпелив инвеститор би могъл да получи по-добра цена, когато настъпи следващата рецесия. В същото време доходността изглежда устойчива в този случай.

Отказ от отговорност: Това в никакъв случай не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, основани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.