S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Palantir: připravte se na pořádnou jízdu, na palubu totiž naskočily i instituce, a to opravdu ve velkém!

Investiční fóra se v poslední době hemží diskusemi o vyhlídkách společnosti Palantir $PLTR-3.1% na další růst v budoucnu. Zatímco někteří se domnívají, že vysoké náklady na odměny zaměstnancům v podobě akcií z ní dělají špatnou investici, jiní se myslí, že rychlý růst příjmů z ní dělá příležitost, která se naskytne jen jednou za život. Uprostřed této přetahované mezi býky a medvědy si institucionální investoři již v tichosti vybrali stranu. Nejnovější údaje ukazují, že tato třída investorů v posledním cyklu podávání 13F zpráv opět aktivně nakupovala akcie společnosti $PLTR-3.1%. Podívejme se blíže na jejich obchodní aktivitu a pokusme se pochopit, proč jsou vůči společnosti Palantir tak optimističtí.

 

 

Aktivní nákupy

Rád bych začal tím, že institucionální investoři nemají křišťálovou kouli, a ne vždy se trefí. Nicméně tato třída sofistikovaných investorů má přístup k určitým zdrojům jako je přístup k vedení společnosti, vazby na dodavatelský řetězec a hlavně analytikům, kteří provádějí průzkumy, které jim dávají výhodu oproti drobným investorům. Tyto instituce mají od Komise pro cenné papíry a burzy povinnost zveřejňovat své obchody v hlášeních 13F. Sledování jejich obchodní aktivity nám tak někdy může poskytnout přední informace o tom, kam by se společnost a její akcie mohly dále ubírat.

 

Pokud jde o společnost Palantir $PLTR-3.1%, na stránkách Nasdaq se uvádí, že institucionální investoři v posledním cyklu podávání 13F zpráv nakoupili dohromady zhruba 217 milionů jejích akcií. Společnost má v oběhu přibližně 1,86 miliardy akcií, což znamená, že tito investoři jen v posledním cyklu společně nakoupili gigantický podíl 11,7 % všech akcií společnosti Palantir.

 

 

Za zmínku stojí také to, že nákupní aktivita nebyla soustředěna pouze mezi několika institucemi. Ve skutečnosti počet institucí, které zvýšily své podíly ve společnosti Palantir, převýšil počet těch, které své pozice v této společnosti snížily, a to 2,4krát. To naznačuje, že široké spektrum institucí začalo být vůči společnosti Palantir $PLTR-3.1% velmi optimistické.

 

Dále jsem chtěl ověřit, zda největší institucionální investoři společnosti Palantir náhodou nezačali třeba prodávat. Koneckonců, pokud by její největší investoři prodávali, zatímco ostatní instituce nakupovaly, pak bychom měli samozřejmě značný problém a tvrzení, že na palubu naskakují instituce by rozhodně neseděla . Sestavil jsem tedy obchodní aktivitu 50 největších institucionálních investorů společnosti Palantir $PLTR-3.1%, kteří v období od dubna do června podali své dokumenty 13F. Výsledky byly poměrně zajímavé, jak se můžete přesvědčit na následujícím obrázku.  

 

 

Ukázalo se, že pouze 11 z 50 institucionálních investorů snížilo své pozice ve společnosti Palantir $PLTR-3.1%, zatímco zbývajících 39 buď zachovalo, nebo zvýšilo svou expozici ve společnosti. Některé firmy zahájily nové pozice, zatímco jiné zvýšily své podíly o několik tisíc procent. Abych zachoval škálovatelnost a čitelnost grafu, označil jsem tyto položky ve výše uvedeném grafu jako 100%.

 

Ale když už jsem to řekl, výsledky potvrzují, že nedávné nákupy společnosti Palantir nebyly omezeny na jejích několik hlavních institucionálních investorů, ale byly naopak rozšířeny napříč institucemi různé velikosti. Nyní se nám nabízí další otázka, proč jsou institucionální investoři vůbec tak nakloněni společnosti Palantir?

 

Optimističtí z dobrého důvodu

Za prvé, Palantir $PLTR-3.1% v poslední době zvyšuje své příjmy v obou svých segmentech. Například příjmy z vládních a komerčních služeb se jen za poslední rok zvýšily o 66 %. Tato zvýšená tempa růstu v obou jejích segmentech poukazují na vynikající realizaci ze strany vedení společnosti a domnívám se, že jde o chvályhodný počin. Nelze říct, kdy se růstové tempo společnosti zpomalí, alespoň prozatím rozhodně ne, což z ní podle mě činí dobrou růstovou akcii.

 

Zadruhé, Palantir podniká řadu opatření, například zvyšuje počet svých prodejců a celkově lidí v marketingovém oddělení, zavádí bezplatné verze své platformy pro velké podniky, přechází na platební model vstřícný k zákazníkům a celkově rozšiřuje svou zákaznickou základnu. 

 

To je důležité, protože jakmile se tito noví zákazníci seznámí s platformami společnosti Palantir a začlení její nabídky do svých pracovních postupů, pravděpodobně v následujících čtvrtletích zvýší své výdaje. Podniky obvykle vyčkávají a sledují, zda se jejich zaměstnancům daná věc osvědčí, než se pustí do plného utrácení. Takže v podstatě tyto nové přírůstky zákazníků budou pravděpodobně hnací silou růstu tržeb společnosti Palantir v několika následujících čtvrtletích. Domnívám se, že to je další dobrý důvod, proč by investoři, kteří hledají růst, měli o investici do společnosti Palantir uvažovat.

 

A konečně, společnost Palantir $PLTR-3.1% se může zdát nadhodnocená, pokud se podíváme pouze na její násobky ocenění na samostatném základě, ale to z ní nutně nečiní špatnou investici. Pro lepší představu se podívejme na níže uvedený rozptylový graf. Na osu Y jsem vynesl násobky poměru ceny k tržbám (PS) a na osu X míru růstu tržeb. Dále jsem vybral odvětví softwarové infrastruktury, abych vykreslil 105 tvořících amerických akcií.

 

 

Podle osy Y se společnost Palantir $PLTR-3.1% jistě obchoduje s vyšším násobkem PS ve srovnání se svými kolegy. Z osy X je však také patrné, že společnost Palantir roste rychleji než většina ostatních akcií v její skupině vrstevníků. Existuje několik společností, které rostou rychleji než Palantir, ale obchodují se za ještě vyšší násobky. Investoři tedy v podstatě platí prémii za vlastnictví rychle rostoucí kvalitní akcie, kterou je společnost Palantir.

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem jsi prosím udělejte vlastní analýzu. 

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Víc takových příspěvků!

Autor @kevinporters má karmu 3556 a je členem této skupiny od 13/06/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory skupiny. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.