S&P 500 ^GSPC
5,137.08
+0.80%
Nvidia NVDA
$822.79
+4.00%
Meta META
$502.30
+2.48%
Alphabet GOOG
$138.10
-1.20%
Amazon AMZN
$178.22
+0.83%
Apple AAPL
$179.63
-0.62%
Microsoft MSFT
$415.50
+0.45%
Tesla TSLA
$202.64
+0.38%

Martin Slaný varuje: Vláda neumí hospodařit, státní dluh roste raketovou rychlostí

Pavel Botek
14. 6. 2023
13 min read

Martin Slaný, ekonom DRFG, v tomto rozhovoru hodnotí aktuální vládní balíček a stav zadlužení České republiky. Ve druhé části rozhovoru se pak věnujeme tématu nemovitostních fondů, které pokládá za konzervativní způsob investování s dlouhodobě stabilními výnosy.

Jak celkově hodnotíte vládní balíček úsporných opatření? 

Nedostatečný, a to minimálně ve třech hlediscích. Zaprvé, představená opatření de facto vůbec nereflektují aktuální tragickou situaci rozpočtu, kdy plánovaný deficit byl téměř „vyčerpán“ již za čtyři první měsíce. Problém je teď a opatření mají být taková, která zasáhnou do rozpočtu co nejdříve.

Druhý problém je to, jaká opatření balíček obsahuje. Podíváme-li se na data, i tato poslední čtyři měsíce dokládají, že komplikacemi jsou utržené výdaje. A tam má směřovat primární konsolidační snaha. Obecně daně problém nepředstavují. Debatujme i jejich změny, úpravy, ale nejen rozpočtovým pohledem. A z rozpočtového hlediska jen jako reziduální opatření. Pokud to bude obráceně, jen bude podstata problému narůstat a budoucí výdajová opatření budou větší, bolestnější.

Třetí zádrhel je deklarovaná snaha o konsolidaci, která je v rozporu s řadou skutečných kroků. Příkladem je schválení mzdy učitelů na 130 % průměrné mzdy. Vázání výdajů obecně, zesilování dlouhodobého strukturálního rozpočtového problému – vysokého podílu mandatorních výdajů, notabene v této rozpočtové situaci, považuji za ekonomický zločin.

A možná ještě jeden problematika – nesystematičnost. Bohužel se opět potvrzuje, že vládnutí ideologicky neslučitelných stran odnese ve výsledku daňový poplatník. Konsolidace nemá vznikat jako „eintopf“ návrhů. Vláda má předložit svou politickou, ideovou představu. Poté vytvořit systém změn a poté debatovat jednotlivá opatření, zda do něj zapadají, vytváří celistvý a synergický celek. Ne obráceně.

Jaká konkrétní opatření považujete za pozitivní/negativní a proč?

Rušení dotací je bezesporu správný krok. Naše ekonomika je po 33 letech od revoluce předatovaná, přeregulovaná. Pro představu, jen letos součet tří transferů neziskovkám, příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům má být bezmála 180 miliard! Před pěti lety, v roce 2018 to bylo necelých 130 mld. Podnikatelé dostávají oproti roku 2018 o 55 % více na dotacích. A není to jen rozpočtový problém, zásadně to deformuje trhy, jednání tržních účastníků. Ale i zde je vidět rozpor mezi slovy a činy. Rušení dotací na straně jedné, na druhé se stačí podívat na vývěsky řady ministerstev, kde se to novými dotačními výzvami jen hemží. Viz. naposledy příspěvky ministra Nekuly na sítích, kde horoval za nové dotace na inovace. Pozitivní je určitě i rušení řady daňových výjimek, kterých je i v mezinárodním srovnání obrovské množství.

Naopak negativně vnímám předložené nové či rostoucí daně. To ve výsledku znamená, že vláda má snahu více zasahovat do ekonomiky, být v ní více přítomna. A s velkým otazníkem je i a „penzijní reforma“, která je prostě slabá, jen parametrická. Velmi rovněž postrádám, že chybí ekonomická analýza předložených návrhů. V balíčku je na daně nahlíženo čistě z finančního pohledu – zda a kolik (a to je ještě s velkým otazníkem) se vybere do rozpočtu. Daně ale jsou ale významná ekonomická proměnná – motivují či demotivují k ekonomické aktivitě, investicím, úsporám. Mají vliv na to, jak bude podporován dlouhodobý růst. My potřebujeme dodat ekonomice nějaký růstový impuls, ne ji deformovat dalšími zásahy. Poslední krize ukazují, že oživení české ekonomiky je jedno z nejpomalejších v Evropě vůbec, přičemž i růst Evropy je sešněrován enormní regulativní smyčkou, což nám v úzkém pohledu ani nemusí přijít.

Co si myslíte o zvýšení spotřebních daní na alkohol a tabák? Pomůže to státnímu rozpočtu?

Kosmeticky; vláda nasedla na notu předchozích levicových vlád. Zvýšením této daně říká: „Zvedáme vám daně, protože jde o neřest“, ale zároveň tím říká „nepřestávejte kouřit a pít, protože vaše peníze potřebujeme“. Je to na první pohled jednoduché opatření. Stejně jako daň z nemovitosti v zemi, kde téměř 80 % lidí bydlí ve vlastním. To je daň, ze které se těžko uniká, byť v příjmech je to marginálie. Té dani v důsledku neuniknou ani ti, kteří bydlí v nájmu. Všimněte si, že tato i rozpočtově druhotná opatření vzbudila ale největší politickou a společenskou diskusi. Místo, aby se debatovala výdajová opatření, vláda ztrácí čas a politický kapitál na druhotných úpravách.

Co říkáte na snížení počtu úředníků o 10 %? Je to reálné a přínosné opatření?

Jsem pro všemi deseti. Ale zejména je třeba snížit agendu, kterou ti úředníci vykonávají. Pokud ta roste a bude jich méně, jen způsobíte oprávněné naštvání občanů a firem. Škrtání státní agendy a úředníků (a musí opravdu jít o živá místa, nestačí škrtat jen tabulky), musí jít ruku v ruce.

Vím, že to je nepopulární, ale v situaci, v jakém je rozpočet, prostě nemůžeme mít stejný počet policistů, vojáků, úředníků, ale i třeba dotovaných divadel, výzkumných projektů atd. Můžeme pokračovat donekonečna. Proto prosazuji 10 % mínus ve všech kapitolách. To je nejspravedlivější.

Je dobré rozhodnutí nezvyšovat důchody nad zákonnou valorizaci? Jak to ovlivní seniory?

Vzhledem k dosavadnímu pokladnímu plnění je to zkrátka nezbytné. Senioři sami ústy předsedkyně jejich sdružení říkají, že škrty chápou. Z pohledu příjmů je nutno říci, že důchodci jsou vítězi, neboť jim nominální rostly příjmy nejvíce. Na druhou stranu na ně dopadá silně inflace, neboť jim znehodnocuje bohatství, úspory, které si našetřili v aktivním věku. I proto je klíčové snížit rychle inflaci. Ne pod 10 %, ale zpět na dlouhodobý průměr. V tomto musí vláda a centrální banka táhnout za jeden provaz.

Jak velký efekt může mít omezení daňových výjimek pro firmy? Přinese to více peněz do rozpočtu?

Nějaké bezpochyby. Bude to bolet zejména zaměstnance, kteří přijdou o některé benefity. Zároveň si myslím, že v budoucích letech uvidíme raketový nárůst autopůjčoven a firem poskytujících mimo např. pohostinskou, stavební nebo řemeslnou činnost i zážitkové jízdy supersporty. Naše zákony jsou děravé a toto bude přirozený důsledek. Každé opatření vyvolá nějakou reakci.

Je správné, že balíček počítá s navyšováním výdajů na investice? Je to přínosné v době krize?

Zaklínání se investicemi je takové mantra, která ospravedlní vše. Investice jsou nutné, ale i ty jsou dnes na dluh. Dejme na investice více, ale ušetřeme někde jinde. To bych řekl, že by mělo být pravidlo. Druhá věc je, jaké to mají být investice? Efekt některých je velmi sporný. Je třeba plánovaná výstavba národního stadionu míčových sportů v Českých Budějovicích tou efektivní investicí, kterou nemůžeme odložit?

Co si myslíte o zadlužování ČR? Je současný vládní balíček dostatečný k zastavení růstu zadlužení?

Odpověď je jasná – ne. Svou dynamikou patříme mezi nejrychleji zadlužující se ekonomiky v Evropě. Můžeme se ohánět stále nízkou výší dluhu, ale v ekonomice jsou vždy důležité mezní veličiny – dynamika. Nikde není žádná objektivně daná hodnota, jaké zadlužení je nebezpečné, jaké značí, že nestal opravdu problém. Můžeme se podívat do historie, ale jiná doba, jiné podmínky, jiné důvody, jiná srovnávací základna. V ekonomice vždy platí, že rozhodující není stav, ale dynamika, mezní veličiny. A to v případě zadlužení nevyznívá vůbec dobře a dříve nebo později nám to trhy sečtou.

----

Jaké jsou hlavní výhody investování do nemovitostních fondů? Proč je považuje za konzervativní způsob investování?

Protože samotný fond stojí na stabilních fundamentech. To vytváří zejména podkladové aktivum – nemovitosti jsou dlouhodobé aktivum, u komerčních nemovitostí, které jsou základem všech českých nemovitostních fondů, je jejich hodnota dána primárně nájemním výnosem. Je to rovněž segment, který je relativně silně regulovaný.

Na co si mají investoři dát pozor při výběru nemovitostního fondu? Jak poznat kvalitní fond?

Zaprvé by se měli podívat, zda jde skutečně o fond nemovitostní. Ne vše, co se tak jmenuje, jím ve skutečnosti je. Minimálně většina aktiv by měla být v nemovitostech, ne jiných finančních instrumentech. A zadruhé, výnos není vše. Je důležité vědět, z čeho plyne. Takový nepřímý lakmusový papírek je vývoj výnosu. Už jsem naznačil, že výnos je primárně dán nájmy a ty se nemění, pokud není zcela bezprecedentní situace jako během covidu, z měsíce na měsíc. Pokud se ale mění výrazně výnos, tak by každému měla blikat červená kontrolka. Neříkám, že to tak musí být, ale potenciální možnost takového vývoje je změna ocenění podkladových aktiv – buď ji někdo záměrně navyšuje, anebo naopak již trh při prodeji nemovitosti toto navýšení neakceptoval. Proto je třeba si dát pozor na způsob ocenění aktiv ve fondu, zda jej činí nezávislý valuátor nebo ne.

Jaké druhy nemovitostních fondů existují? Jak se liší a v čem spočívají jejich investiční strategie?

Je jich velké množství – jedno dělení je na retailové fondy (otevřené podílové fondy), kde je možnost investovat i malé částky, pravidelně a je to díky vysoké regulaci fond, který umožňuje investovat každému, i malým investorům. Pro zkušenější a movitější jsou tu pak fondy kvalifikovaných investorů.

Fondy se liší rovněž dle toho, zda výnos vzniká nájemně – ze stojících nemovitostí, nebo se výnos generuje v developerské části projektu. To první je vysoce konzervativní, to druhé výnosnější, ale přeci jen s větším rizikem.

A samozřejmě se také liší, kam fondy investují. Nemovitosti nejsou homogenní produkt. Máme rezidenční a komerční a u komerčních minimálně tři skupiny – průmyslově-logistické stavby, maloobchodní prostory a kanceláře. Každý trh se chová jinak.

Je jich zkrátka hodně. Každý fond má svá pro a proti a investor by se měl podívat, co konvenuje jeho nastavení. Vše je o podkladovém aktivu.

Mohou být nemovitostní fondy vhodné i pro drobné investory? Jaká je minimální výše investice?

V případě volby správného fondu rozhodně ano. Jak jsem naznačil, třeba otevřené podílové fondy jsou určeny i pro drobné investory, kteří nejsou ochotni akceptovat takové riziko. Tomu odpovídají nejen aktiva ve fondech, ale i přísná regulace. Ostatně, i toto má nemalé souvislosti se státem a rozpočty a důchodovým systéme, jak jsme se bavili před chvílí. I data ve fondech, které naše skupina založila, vidíme, že čím dál více roste podíl právě drobných a pravidelných investorů, kteří tento způsob využívají s ohledem na starobní důchod. Kdo chce mít slušný důchod, bude muset i aktivně investovat a nespoléhat se jen na stát.

Jak se v posledních letech dařilo nemovitostním fondům v ČR? Dosahují stabilních výnosů?

Obecně ano. Ale jak jsem naznačil, některé fondy dosahují velmi volatilních výnosů – jeden měsíc výrazný růst, pak pokles. Tak ale nemovitosti nefungují, resp. by neměly fungovat. Pak tu jsou fondy, které nerostou výnosově tak rychle, ale mají opravdu stabilní a nízko volatilní zhodnocení. Investor si tak musí vybrat. Chce investovat skutečně do nemovitostí, nebo do vehiklu, který půjčuje společnostem držící nemovitosti?

Do jakých typů nemovitostí nejčastěji investují české nemovitostní fondy? Kde vidíte největší potenciál do budoucna?

Retailové, maloobchodní plochy historicky. To je asi nejrozšířenější podkladové aktivum. S ohledem na nasycenost českého trhu a stav ekonomiky ale stále více, pokud chtějí mít tento druh nemovitostí, musí fondy sáhnout po aktivech v zahraničí, kde trh ještě není tak saturovaný maloobchodními plochami. Potenciálem do budoucna a aktuálně nejvíce v kurzu jsou logistické nemovitosti. V tomto segmentu je i český trh stále s velkým příslibem – souvisí to nejen s polohou ČR uprostřed Evropy, ale i se strukturálními změnami – růstem prodejů online, budováním příměstských skladů bližších finálnímu zákazníkovi, nebo třeba s pohybem směrem ke zkrácení subdodavatelských řetězců.

  • Líbil se vám dnešní rozhovor? Pokud ano, tak nás nezapomeňte sledovat, aby vám neunikl další unikátní obsah. Mým dnešním hostem byl ekonom Martin Slaný.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.