S&P 500 ^GSPC 5,266.95 -0.74%
Meta META $474.36 -1.16%
Nvidia NVDA $1,148.25 +0.81%
Alphabet GOOG $177.40 -0.35%
Tesla TSLA $176.19 -0.32%
Microsoft MSFT $429.17 -0.27%
Apple AAPL $190.29 +0.16%
Amazon AMZN $182.02 -0.07%

В него често се пише за дивидентни акции.

Бих искала да знам какви дивидентни акции имате в портфейла си и дали искате да добавите дивиденти към портфейла си.

В портфейла си имам акции на стойност $CVS+0.1%, $MMM-1.1% и доста акции на стойност $MO-0.7%. Засега планирам да продължа да добавям към тези акции. Бих искал обаче да включа в портфейла си още няколко дивидентни акции като $PEP-1.3%, $PG-0.9% или може би $T-0.9%, но те трябва да бъдат на по-ниски цени.


No comments yet