S&P 500 ^GSPC 5,297.33 -0.14%
Nvidia NVDA $1,135.84 +6.68%
Tesla TSLA $175.61 -2.03%
Alphabet GOOG $177.57 +0.70%
Microsoft MSFT $428.60 -0.36%
Amazon AMZN $181.40 +0.36%
Meta META $477.22 -0.21%
Apple AAPL $190.22 +0.13%

2 интересни акции с гигантски дивидент над 10%

Grozdan Iliev
18. 6. 2023
1 min read

Високият дивидент е разбираемо съблазнителен. Но е важно да се пазите от някои капани и рискове, които могат да бъдат открити в такива акции. Можете ли да откриете скелети в гардероба на тези две компании?

Свръхвисоките дивиденти могат да ви донесат много пари... или не?

Разбираемо е, че най-големият риск, за който трябва да внимавате при високите дивиденти, е капана на дивидентите.

Дивидентният капан се появява, когато дадена компания предоставя висок дивидент, който не е устойчив от гледна точка на реалните ѝ бизнес резултати. Дивидентите надвишават оперативните печалби или паричните потоци, а за изплащането им се използват дългове или продажби на активи. Инвеститорите са привлечени от високата дивидентна доходност, но ниският ръст на бизнеса сигнализира, че дивидентите може да не са устойчиви в дългосрочен план. Поради това е възможно те да бъдат намалени или напълно спрени, дори ако първоначално предлагат висок доход. Дивидентният капан означава, че дивидентите не отразяват истинската сила на бизнеса, приходите и паричните потоци на дружеството. Ето защо инвеститорът трябва да оцени фундаменталните показатели на компанията, а не да разчита само на дивидентната доходност, за да избегне капана, който може да доведе до загуба на доход от дивиденти, както и до спад в цената на акциите.

Arbor Realty Trust $ABR-0.4% е инвестиционен тръст за недвижими имоти, който е специализиран в предоставянето на ипотечни и финансови решения за пазара на недвижими имоти. Те се фокусират върху няколко основни дейности.

ABR
$13.32 -$0.05 -0.41%

Предоставяне на ипотечни кредити - предоставя ипотечни кредити на предприемачи, нестандартни и индивидуални купувачи на жилища. Ипотеките включват различни видове, включително ипотеки за строителство, ремонт, придобиване и рефинансиране.

Управление на активи - Управлява обширен портфейл от инвестиции в недвижими имоти, включително ипотечни вземания, самостоятелни и инвестиционни имоти с дългосрочни лизингови договори.

Управление на вземания - Управление на вземания на клиенти, включително събиране на вземания и изкупуване на ипотеки.

Сред конкурентите ѝ са Realty Income $O-0.7%, Ladder Capital и Starwood Property Trust $STWD-0.7%.

Чрез структурирания си бизнес Arbor отпуска различни видове заеми, предимно мостови заеми (97%) и облигации (3%). По-голямата част от заемите им са за многофамилни жилищни имоти (91%), следвани от еднофамилни имоти (7%) и търговски имоти (1-1%). Средният размер на заемите им е 19,1 млн.

В резултат на спада на цените и увеличението на дивидентите, дивидентната доходност на ABR се е увеличила до приблизително 13%, което е много привлекателно. Сега тя остава стабилна на ниво от 11,6%. Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскаха много REITs през последните няколко тримесечия поради повишените лихвени проценти, ABR успя да подобри финансовите си резултати.

Последното увеличение беше по-голямо. Но досега то е нараствало разумно.

Фед повиши лихвените проценти, за да се бори с инфлацията, която изглежда е под контрол. Но за да се постигне целта за 2% инфлация, лихвите трябва да останат високи и е малко вероятно ФЕД да ги намали скоро. Но високите лихвени проценти могат да предизвикат нестабилност на пазарите. Това може да доведе до криза и спад в стойността на недвижимите имоти. Това ограничава възможността на АВР да отпуска ипотечни кредити и увеличава риска от загуби по кредитите.

Пазарът на жилища в САЩ продължава да има проблеми с продажбата на жилища през 2023 г., което ограничава растежа на ABR. Потенциалът на печалбата ѝ намалява, което може да доведе до намаляване на дивидентите. Високите лихвени проценти и инфлацията също влошават качеството на кредитите на АВР. Резервите за загуби ще се увеличат и повече заеми ще изпаднат в неизпълнение. Това ще доведе до допълнителни разходи.

Apollo Commercial Real Estate Finance $ARI-1.5%

Това е инвестиционен тръст за недвижими имоти, който се фокусира върху ипотечното кредитиране на търговски недвижими имоти.

ARI
$10.02 -$0.16 -1.52%

ARI основно предоставя мецанин и подчинени заеми за различни търговски имоти като офис сгради, търговски центрове, хотели, жилищни сгради, складове, индустриални имоти и др.

Заемът "мецанин" е форма на дългово финансиране. Той е заем с обезпечение между първостепенния заем и облигациите. По този начин мецанин заемите имат по-нисък приоритет на погасяване от първостепенните заеми, но по-висок приоритет от облигациите.

Дружеството извършва дейност на територията на цялата страна в Съединените щати. То предоставя финансиране в размер от 10 до 100 млн. долара за отделни проекти. Размерът на дивидента е стабилен и ARI го изплаща редовно без прекъсване от 2011 г. насам. Ръководството планира да запази дивидента на сегашните нива или да го увеличи с развитието на бизнеса.

Дружеството се представя добре, като е в състояние да изплати по-голямата част от дълга си през 2022 г. и да генерира достатъчен оперативен паричен поток за изплащане на дивиденти. Анализаторите са положително настроени към перспективите на дружеството.

Изплащането на дълга винаги е хубаво нещо.

Нетната печалба на Аполо Комерсиал за първото тримесечие е 51 цента на акция, а дивидентът е 35 цента. Дивидентите покриват 68% от приходите, така че намаляването им е малко вероятно. Тоест, не беше. С повишаването на лихвените проценти на Фед доходността на портфейла с плаващи лихви ще се увеличи, което може да подкрепи настоящото ниво на дивидента. Пазарът не вярва в перспективите за растеж на дивидентите на компанията - всъщност акциите все още се търгуват с отстъпка въпреки високата дивидентна доходност от 12,4%.

Отказ от отговорност: Това в никакъв случай не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.