S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Тези две компании изплащат дивиденти от над 100 години. Ще продължат ли да го правят?

Игор Иванов
26. 6. 2023
1 min read

Десетилетията, през които тези компании и техните дивиденти са оцелели безпроблемно, са направо спиращи дъха. Само че вече не можем да се възползваме от историята, поради което е важно да се съсредоточим върху това дали тези компании ще могат да продължат да изплащат.

Coca-Cola $KO-0.3%

Кока-Кола е световен гигант, известен със своите сладки напитки. Компанията има дълга история на изплащане на дивиденти, датираща от 20-те години на миналия век.

KO
$61.82 -$0.18 -0.29%

Coca-Cola $KO-0.3% започва да изплаща първия си дивидент в размер на 0,40 USD на акция през 1920 г., само три години след основаването си. Оттогава насам Кока-Кола увеличава дивидентите си всяка година, 57 години подред без прекъсване, което я прави една от най-постоянните компании, изплащащи дивиденти. Дивидентът подхранва еволюцията на компанията в машина за растеж, която разпространява сладки напитки по целия свят.

История на дивидентите на компанията

Дивидентната доходност в момента е приблизително 2,9%. Компанията е увеличавала дивидента си средно със 7% всяка година през последните 60 години, включително с 13% между 2018 и 2019 г.

Отличната рентабилност, постигната благодарение на силните марки, глобалната дистрибуция и рекордните продажби, позволява дивидентът да бъде устойчиво финансиран от свободните парични потоци, които надвишават изплатения дивидент. Коефициентът на изплащане сега е около 59%.

Това прави Кока-Кола един от най-стабилните платци на дивиденти в света, широко приветстван като т.нар. крал на дивидентите. Кока-Кола има всички предпоставки да изплаща дивиденти в дългосрочен план и в бъдеще.

Компанията има силни марки и стабилна пазарна позиция, която ѝ осигурява достатъчно свободни парични потоци дори в по-трудни икономически условия. Тя продължава да открива възможности за растеж в източните икономики и има опит в разширяването на дейността си на нови пазари. С доходност от 2,9% Кока-Кола понастоящем изплаща само част от печалбата си като дивидент, а останалата част реинвестира обратно в развитието на бизнеса. Това й позволява да увеличава дивидентите и да расте едновременно. Изплатеният дивидент е по-нисък от свободния паричен поток в дългосрочен план, така че е устойчив.

Дружества с FCF

Изплащането на дивиденти е част от стратегията на Coca-Cola и действа като примамка за инвеститорите. Нейната децентрализирана структура позволява на местните подразделения да реагират гъвкаво на местните пазарни условия.

Всичко това означава, че Кока-Кола ще продължи да има стабилността, рентабилността и гъвкавостта да предоставя на акционерите дивиденти, които се увеличават всяка година. Със способността си да генерира свободни парични потоци компанията има достатъчно гаранции, че ще може да поддържа изплащането на дивиденти в дългосрочен план. Макар че, разбира се, трябва да отбележа, че на пазара нищо не е сигурно :)

General Mills $GIS-2.4%

General Mills е един от най-големите производители на хранителни продукти, който има дълга история на изплащане на нарастващи дивиденти. General Mills започва да изплаща дивиденти през 1923 г. Оттогава досега компанията увеличава дивидентите си, с изключение на годините на войната и финансовата криза. По този начин компанията успява да увеличи дивидента си 44 години подред. Понастоящем той е 2,66 %.

GIS
$66.68 -$1.62 -2.37%

Generas Mills е известна със своите марки като Cheerios, Häagen-Dazs, Pillsbury и Betty Crocker, които ѝ осигуряват стабилна рентабилност и парични потоци. Компанията инвестира печалбите си обратно в своите марки, иновации и придобивания, което позволява както увеличаване на дивидентите, така и развитие на бизнеса.

General Mills непрекъснато търси начини да подобрява своите продукти и да се адаптира към променящите се нужди на потребителите. В резултат на това тя добавя в портфолиото си по-здравословни алтернативи и продукти за специфични нужди.

Въпреки всички тези стъпки, изплащаните дивиденти остават по-ниски от свободния паричен поток на компанията (понастоящем 46%) в дългосрочен план, което гарантира нейната устойчивост. За General Mills изплащането на нарастващ дивидент е важна част от стратегията, която помага да се запази лоялността на акционерите и инвеститорите.

Макар че понякога ръстът на дивидентите може да е по-бавен, стабилността на генерирания паричен поток и силната пазарна позиция предполагат, че General Mills ще може да изплаща нарастващи дивиденти в дългосрочен план. По този начин доходите на акционерите ще зависят от успеха на този хранителен гигант.

Дивидентът на General Mills се счита за устойчив. Досега компанията никога не е изплащала повече, отколкото реално е спечелила. През последните години коефициентът на изплащане дори намалява поради ръста на печалбата на акция. Изчислено е, че дори през 2027 г. увеличението на изплатения дивидент ще бъде по-малко от увеличението на печалбата, като по този начин ще се увеличи коефициентът на изплащане. Въпреки това то ще остане на стабилно и устойчиво ниво.

В обобщение, "Дженерал Милс" е в състояние да поддържа сегашното си ниво и бъдещите увеличения на дивидента поради дългосрочните си стабилни печалби и свободни парични потоци, без да застрашава финансовата стабилност на дружеството.

Отказ от отговорност: Това по никакъв начин не е инвестиционна препоръка. Това е единствено мое обобщение и анализ, базирани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.