S&P 500 ^GSPC
5,123.41
-1.46%
Nvidia NVDA
$881.95
-2.67%
Meta META
$511.90
-2.15%
Tesla TSLA
$171.05
-2.03%
Amazon AMZN
$186.13
-1.54%
Microsoft MSFT
$421.90
-1.41%
Alphabet GOOG
$159.19
-1.00%
Apple AAPL
$176.55
+0.86%

По-високите лихвени проценти в САЩ се усещат.

Инвестиционният стратег Йерун Блокланд от True Insights публикува графика на кумулативното увеличение на основния лихвен процент на централната банка на САЩ при всеки цикъл на повишаване на лихвите от 1970 г. насам. Много важна графика.

В настоящия цикъл на повишаване на лихвените проценти, започнал през март 2022 г., Фед вече повиши основния лихвен процент с 5,25 процентни пункта до сегашните 5,25%-5,50%. Това е най-стръмният цикъл на повишаване на лихвените проценти в САЩ от началото на 80-те години на ХХ век, периодът, в който Пол Волкър беше шеф на Фед.

Като се има предвид, че сега икономиката на САЩ е много по-"финансиализирана" от гледна точка на абсолютния обем на дълга (близо 100 трлн. USD), отколкото в началото на 80-те години на ХХ в., сегашните много по-високи лихвени проценти оказват много по-силно въздействие най-вече върху частния сектор в САЩ.

А американският частен сектор вече усеща въздействието на високите лихвени проценти. Що се отнася до домакинствата в САЩ, средните лихвени проценти по кредитните карти се повишиха значително, а броят на кредитополучателите, които имат значителни проблеми с изплащането на заемите по кредитните си карти, също нараства. В същото време средните лихвени проценти по ипотечните кредити се повишиха много съществено, поради което обемът на новоотпуснатите ипотечни кредити се забави значително и цените на жилищата в САЩ започнаха да спадат. Броят на корпоративните фалити също се увеличава чувствително, като сегашното им равнище вече достига равнището на пандемията от 2020 г.

Вярно е, че ефектът от промените в паричната политика е забавен. Икономическата теория обикновено работи с хоризонт от 12-18 месеца. Като се има предвид, че Фед също повиши лихвените проценти през юли и не изключи възможността да ги повиши на заседанието на FOMC през септември, най-голямата "болка" поради значително по-високите лихвени проценти, която ще засегне частния сектор в САЩ, тепърва предстои през следващите тримесечия.


No comments yet