S&P 500 ^GSPC
5,061.82
-1.20%
Tesla TSLA
$161.48
-5.59%
Nvidia NVDA
$860.01
-2.48%
Meta META
$500.23
-2.28%
Apple AAPL
$172.69
-2.19%
Microsoft MSFT
$413.64
-1.96%
Alphabet GOOG
$156.33
-1.80%
Amazon AMZN
$183.62
-1.35%

Групата Porsche SE отчете нетна печалба след данъци в размер на 2,3 млрд. евро за първата половина на годината, което представлява спад от 41% на годишна база. Нетната ликвидност е в размер на -5,4 млрд. евро. Предполагам, че тези данни са повлияни от резултатите на дъщерните дружества, особено на Volkswagen. Какво мислите за резултатите?


No comments yet