S&P 500 ^GSPC
5,123.41
-1.46%
Nvidia NVDA
$881.95
-2.67%
Meta META
$511.90
-2.15%
Tesla TSLA
$171.05
-2.03%
Amazon AMZN
$186.13
-1.54%
Microsoft MSFT
$421.90
-1.41%
Alphabet GOOG
$159.19
-1.00%
Apple AAPL
$176.55
+0.86%

Best Buy $BBY-2.5%, американският търговец на дребно на електроника, публикува резултатите си за второто тримесечие. Сравнителните продажби са намалели с 6,2 % спрямо предходната година.

Резултати

Съпоставимите продажби в цялата компания спаднаха с 6,2 % в сравнение със спада от 12,1 % преди година и прогнозите на анализаторите за спад от 6,38 %.

Продажбите в САЩ намаляха със 7,1% на годишна база, главно поради по-ниските съпоставими продажби, които спаднаха с 6,3%. Това е най-ниският спад от началото на 2022 г. насам, така че може би е първата лястовичка в обрата на компанията. Домакинските уреди, домашните кина, компютрите и мобилните телефони бяха най-големите двигатели на спада, докато игрите отбелязаха ръст. Онлайн продажбите в САЩ възлизат на 2,76 млрд. долара, което е спад от 7,1% на съпоставима база.

Процентно изменение на сравнимите продажби в САЩ Източник.

Брутният марж в САЩ е 23,1% в сравнение с 22% преди година.

Международният сегмент генерира продажби в размер на 693 млн. Международните продажби възлизат на 6969 млн. щатски долара, което е с 8,8% по-малко на годишна база. Този спад се дължи основно на 5,4% спад на сравнимите продажби и отрицателно въздействие от приблизително 340 базисни пункта от движението на валутните курсове. Оперативната печалба на международния сегмент възлиза на 19 млн. евро. USD, или 2,7% от продажбите, което е спад от 28 млн. щ.д. през предходната година. USD, при марж от 3,7%.

За второто тримесечие компанията върна 279 млн. долара на акционерите си, 200 млн. долара чрез дивиденти и 79 млн. долара чрез обратно изкупуване на акции.

Перспективи

Финансовият директор на компанията заяви за перспективите: "През май заявихме, че се подготвяме за редица сценарии в рамките на годишния ни диапазон на насоките. Днес понижаваме горната граница на прогнозата за приходите до предишната средна точка, като долната граница остава непроменена. В същото време стесняваме диапазона за рентабилността, като на практика повишаваме средната стойност на предишната ни годишна прогноза за коригираната оперативна печалба и коригираната печалба на акция. По-конкретно, през третото тримесечие очакваме съпоставимите продажби да бъдат малко по-добри от отрицателните 6,2%, които докладвахме за второто тримесечие, и коригирана оперативна печалба от приблизително 3,4%."

Така за 53-седмичната фискална 2024 г. компанията очаква приходи от 43,8 до 44,5 млрд. долара, докато преди това очакваше диапазон от 43,8 до 45,2 млрд. долара, а оценката на анализаторите е 44,22 млрд. долара. Компанията очаква съпоставимите продажби да бъдат с 4,5 % - 6 % по-ниски в сравнение с предходната година, докато преди това очакваше спад в диапазона 3 % - 6 %.

Тя очаква коригиран оперативен марж за 24-та финансова година в размер на 3,9 % - 4,1 %, докато по-ранната оценка беше 3,7 % - 4,1 %. Консенсусът на анализаторите е за спад от 4,3%.

На коригирана база компанията очаква печалбата на акция да бъде в диапазона 6-6,4 долара, докато по-ранните очаквания бяха за 5,70-6,50 долара, а очакванията на анализаторите - за 6,06 долара.

Коментар на главния изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор Кори Бари коментира резултатите така: "Днес отчитаме резултати за второто тримесечие, които са в горния край на прогнозата, която споделихме през май, и рентабилност, която е над очакванията. [...] Тези резултати показват силните ни оперативни възможности, тъй като балансираме реакцията си на настоящия натиск върху приходите с продължаващи стратегически инвестиции. Резултатите ни надхвърлиха очакванията и отразяват състоянието на индустрията за потребителска електроника, която продължава да е под натиск поради свръхтърсенето през предходните години и различни макроикономически фактори, които всички познаваме. Въпреки това все още очакваме, че тази година ще достигнем дъното след две години на спад на продажбите. През следващата година пазарът на потребителска електроника би трябвало да се стабилизира и може би дори да нарасне, благодарение на естествените цикли на подобрение и обновяване и нормализирането на технологичните иновации..."

BBY
$78.00 -$2.01 -2.51%
1 Day
-0.03%
5 Days
-3.81%
1 Month
+3.62%
6 Months
+7.62%
YTD
+1.23%
1 Year
-4.92%
5 Years
+15.63%
Max.
+46,825.06%No comments yet