S&P 500 ^GSPC 5,003.34 -1.35%
Meta META $427.07 -13.46%
Microsoft MSFT $392.51 -4.05%
Amazon AMZN $171.02 -3.15%
Alphabet GOOG $156.86 -2.63%
Tesla TSLA $165.85 +2.29%
Nvidia NVDA $814.87 +2.27%
Apple AAPL $168.54 -0.29%

BULIOS OCTAGON SCORE 🚨👇

Beta už dnes dostupná všem členům 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗼𝘀 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸

Akciová bitevní aréna! Na Buliosu nově prezentujeme hodnocení kvality jednotlivých akcií prostřednictvím Bulios Octagon Score (BOS). Toto hodnocení je výsledkem analýzy několika klíčových metrik, které posuzujeme u každé akcie v rámci daného odvětví a vůči typově podobným společnostem. Stejně jako v bojových sportech jsou i zde akcie rozděleny podle své valuace do váhových kategorií, aby byla zajištěna férovost hodnocení v rámci těchto metrik:

EPS (Zisk na akcii): EPS je klíčovým ukazatelem ziskovosti společnosti a poskytuje investorům přehled o tom, jak efektivně firma generuje zisk na jednu akcii.

P/E (Cena/Zisk): Poměr cena/zisk je důležitým ukazatelem, který investorům ukazuje, kolik jsou ochotni zaplatit za každou korunu zisku, a pomáhá hodnotit, zda je akcie přeceněná nebo podceněná.

Net Debt to EBITDA: Tento ukazatel poskytuje informace o schopnosti společnosti splácet svůj dluh a je důležitým měřítkem finanční stability a rizika.

ROIC (Rentabilita investovaného kapitálu): ROIC je důležitým ukazatelem efektivity, s jakou společnost využívá svůj kapitál ke generování zisku.

ROA (Rentabilita celkových aktiv): ROA ukazuje, jak efektivně společnost využívá svá aktiva ke generování zisku, a je dobrým ukazatelem celkové efektivity operací.

ROE (Rentabilita vlastního kapitálu): ROE měří, jak efektivně společnost využívá vlastní kapitál ke generování zisku, a je klíčovým ukazatelem pro hodnocení finančního výkonu.

DE (Poměr dluhu a kapitálu): Poměr dluhu a kapitálu je důležitým ukazatelem finanční struktury společnosti a ukazuje, do jaké míry je provoz financován dluhem ve srovnání s vlastním kapitálem.

Beta: Beta ukazuje, jak volatilní je akcie ve srovnání s celkovým trhem, a pomáhá investorům pochopit, jaký druh rizika je spojen s investicí do dané akcie.

Každá z těchto metrik představuje klíčový aspekt hodnocení kvality akcie z různých úhlů. Naše vizualizace vám umožní rychle získat přehled o investičním potenciálu každé akcie a usnadní vaše rozhodování, zda se podrobněji zabývat dalším výzkumem.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Wow! 😊

Co tedy znamená to výsledné číslo #1ažtřeba 50?

Partner

To znamená pozici v rámci daného sektoru a velikosti.

1 je nejlepší ?

Vypadá to dobře, zkoušeli jste to i nějak testovat třeba zpětně na historických datech, aby jste ověřili, že lepší hodnocení v minulosti vedlo k lepší investici? Bylo by zajímavé vědět, jakou má tento přístup uspesnost, samozřejmě to nebude 100% úspěšné, ale i 70% úspěšnost by byla skvělá.

Partner

Díky za koment a feedback Tomáši! Ano, provedli jsme několik testů, a spoustu dalších ještě uděláme v rámci vylepšování hodnocení. Se všemi výsledky komunitu postupně seznámíme jakmile bude hotový stock screener, aby zájemci věděli, jak s těmito informacemi pracovat. Každopádně je potřeba říct, že tento jeden prvek by nikdy neměl být používán samostatně v rámci vybírání investic. Naším cílem je vytvořit systém metrik a hodnocení, které teprve dohromady poskytnou opravdu komplexní pohled na společnost.

Partner

Jakmile bude během několika dnů hotový stock screener, budete si moct snadno filtrovat firmy také podle BOS hodnocení, mimo klasické metriky.

Partner

Jelikož se jedná o betu, mohou se vyskytnout bugy nebo nepřesnosti. Ty budeme v dalších dnech a týdnech ladit. Počítáme s dalším vylepšováním.