Какво мислите за IPO-то на Arm? Гигантите очевидно вярват в тях и ще инвестират. Но как го вижда търговията на дребно?

Vote to see the results! 0 answers already!
No comments yet