S&P 500 ^GSPC
5,022.21
-0.58%
Nvidia NVDA
$840.35
-3.87%
Meta META
$494.17
-1.12%
Amazon AMZN
$181.28
-1.11%
Tesla TSLA
$155.45
-1.06%
Apple AAPL
$168.00
-0.81%
Microsoft MSFT
$411.84
-0.66%
Alphabet GOOG
$156.88
+0.56%

Чехите и инвестициите: какво ни мотивира и чии съвети следваме, когато оценяваме активите си?

Хората смятат, че инвестирането не е лесно, признават, че не го разбират много добре, и са съгласни, че инвестициите често се предлагат от ненадеждни компании. Затова те приемат съвети за инвестиране, но не са съгласни с най-добрия източник на информация. Когато става въпрос за инвестиране в благородни метали, повече от половината от хората са решили да го направят сами.

Инвестирането, т.е. вземането на решение къде да се вложат пари с цел поскъпване, не е лесно за 33% от чехите. Само 11% от анкетираните, сред които най-много е представена възрастовата група 18-25 години, смятат, че инвестирането е лесно.

Мненията за инвестирането се споделят от мъжете и жените в приблизително еднакви пропорции. Що се отнася до образованието, повече от една четвърт (26%) от хората без диплома за средно образование смятат, че инвестирането е трудно. Сред хората с висше образование това мнение се споделя от около една десета от анкетираните (11%).

Повечето хора получават информация за инвестирането от интернет, от своя банкер или финансов съветник, или от приятели и познати. Най-малко вероятно е хората да получат съвет или информация от телевизията и радиото.

Къде получавате или бихте получили информация за това как най-добре да инвестирате парите си?

Анкетираните са и най-склонни (39%) да отговорят с "определено да" на въпроса дали смятат, че инвестициите често се предлагат от ненадеждни компании. И именно надеждността като характеристика на институцията, в която инвестират, е най-важна за респондентите. Сред всички респонденти тя е най-често избираната опция (21%) на въпроса за това какво е ключово за тях при избора на инвестиция. Следват я очакваната възвръщаемост на инвестицията (19%) и нивото на поетия риск (17%).

Инвестиране в благородни метали

Проучването показа, че една трета от тези, които все още не използват златото като инвестиционен инструмент, биха били готови да инвестират, ако някой ги посъветва. Въпреки това най-честата причина за неинвестиране в злато е липсата на пари. Тази пречка може да бъде преодоляна например с т.нар. спестовни продукти в злато, при които може да се натрупа целево количество метал, за да се направи тази алтернативна инвестиция.

Повече от половината от анкетираните са наясно с инвестирането в благородни метали. В 56% от случаите хората са взели решението сами, без да се нуждаят от консултация или съвет. По-вероятно е те да са мъже и да имат висше образование. Една пета от анкетираните са се възползвали от съветите на финансов съветник или банкер, като най-често това са хора на възраст между 45 и 59 години.

Кой ви е убедил или допринесъл най-много за решението ви да започнете да инвестирате в благородни метали?

Данните в тази статия се основават на проучване на общественото мнение за Чешкия монетен двор, проведено през май 2023 г. от STEM/MARK върху представителна извадка от 1746 пълнолетни лица в Чешката република.


No comments yet