$WPC-2.2%, yönetim kurulunun portföyündeki ofis varlıklarından çıkmaya yönelik bir planı onayladığı haberi üzerine bugün %7'den fazla değer kaybetti.
Bu plan şunları içeriyor:
1) 59 ofis mülkünün Net Lease Office Properties'e (NLOP) devredileceği ayrı bir halka açık GYO'ya bölünme.
2) Ofis varlıklarının satışı: 87 ofis mülkü $WPC-2.2% 'ye ait kalacak ve Ocak 2024'e kadar satılacak.

Raporda ayrıca, yatırımcıların potansiyel bir temettü kesintisinden korkmasına neden olan bir "temettü sıfırlamasından" da bahsedildi (aşağıdaki resme bakın).

Sunumun linkini ekliyorum:
https://s29.q4cdn.com/223055717/files/doc_presentations/2023/09/W-P-Carey-Strategic-Office-Exit-Presentation.pdf

No comments yet