S&P 500 ^GSPC
5,034.82
-0.33%
Nvidia NVDA
$850.79
-2.67%
Amazon AMZN
$181.37
-1.06%
Alphabet GOOG
$157.26
+0.81%
Meta META
$495.89
-0.77%
Apple AAPL
$168.56
-0.48%
Microsoft MSFT
$412.59
-0.48%
Tesla TSLA
$157.20
+0.06%

Wskaźniki makroekonomiczne w tym tygodniu obejmują decyzję CNB w sprawie stopy repo, PKB Czech, Niemiec i USA oraz inflację w Niemczech i strefie euro.

Posiedzenie zarządu CNB w środę i PKB w piątek

Przed czwartkowym świętem państwowym krajowy bank centralny przeprowadzi posiedzenie zarządu w sprawie polityki pieniężnej, po którym ogłoszona zostanie ewentualna zmiana stopy repo. Rynek oczekuje, że polityka pieniężna CNB pozostanie niezmieniona, a dwutygodniowa stopa repo pozostanie na poziomie 7%.

Ponadto gubernator Ales Michl wypowiedział się w zeszłym tygodniu dla mediów: "Zapomnijcie o cięciu stóp w najbliższym czasie, nie oczekujcie, że obniżymy stopy we wrześniu, październiku i tak dalej".

W piątek Czeski Urząd Statystyczny opublikuje ostateczny produkt krajowy brutto za II kwartał oraz zmianę podaży pieniądza M2 za sierpień. Oczekuje się, że PKB wzrośnie o 0,1% kwartał do kwartału i spadnie o 0,4% rok do roku.

PKB i deflator w USA, wstępne zmiany CPI w Niemczech i strefie euro

Końcówka tygodnia będzie bogatsza we wskaźniki makroekonomiczne. W czwartek opublikowane zostaną wstępne dane inflacyjne z Niemiec za wrzesień, przy czym średnia oczekiwań analityków zakłada wzrost CPI o 4,6% w tym samym czasie.

Ostateczny raport na temat wzrostu PKB w USA w II kwartale również przypada na czeskie święto narodowe 28 września. Oczekuje się, że PKB USA wzrośnie o 2,2% kwartał do kwartału według szacunków rynkowych. Deflator cen PKB powinien ponownie wykazać wzrost o 2% w tym samym okresie. Stan amerykańskiej gospodarki można również zilustrować opublikowaną konsumpcją osobistą.

W piątek opublikowane zostaną szacunki zmiany CPI dla strefy euro za wrzesień w ujęciu rok do roku, przy czym oczekuje się spowolnienia wzrostu do 4,5%. Inflacja bazowa w strefie euro ma wynieść 4,8%.


Cóż, dziś mnie to ciekawi :)

to jest nas dwoje:)