Инвеститори, как виждате следващото развитие на валутната двойка USD/EUR? Самият аз не разбирам достатъчно поведението на валутите, за да имам добра представа какво ще се случи.

Как виждате тази валутна двойка в краткосрочен и дългосрочен план, ще се засили ли щатският долар? :)

No comments yet