Пазар на труда в САЩ

През тази седмица най-внимателно ще се следи макроикономическият показател за пазара на труда в САЩ. Според агенция Блумбърг се очаква той да се охлажда бавно, особено след края на летните концерти на Тейлър Суифт и Бионсе. Агенцията очаква съотношението между новооткритите работни места и броя на безработните да спадне до 1,4. Този параметър е един от ключовите показатели, по които Фед оценява текущата ситуация на пазара на труда. За разлика от други централни банки Фед взема предвид не само равнището на цените, но и пазара на труда при вземането на политическите си решения. Според агенция Блумбърг е важно да се вземе предвид и фактът, че стачките на работниците в автомобилния сектор няма да бъдат включени в публикуваните тази седмица показатели. Интензивността и продължителността на стачките може да окажат негативно влияние върху пазара в САЩ.

ISM производство в САЩ

Пазарът прогнозира, че ISM в промишлеността ще достигне 47,9 б. През август индексът достигна 47,6 б. По данни на Блумбърг компаниите се подготвят за продължаващ спад в търсенето, за да не регистрират излишък от запаси при евентуална рецесия. Прогнозите са ценовият индекс на ISM да се повиши до 49,0 бр. от 48,4 бр. през август.

Търговски баланс на САЩ

В четвъртък ще бъде обявен търговският баланс на САЩ. Очаква се дефицитът по баланса да възлезе на 59,7 млрд. щатски долара. Данните показват, че износът е нараснал с 2,2% през август, докато вносът е отбелязал спад от 1,2%. Най-голям спад на вноса бе регистриран при потребителските стоки (-3,4%), капиталовите стоки (-3,1), което предполага охлаждане на потребителското търсене и намаляване на инвестициите от страна на компаниите.

No comments yet