САЩ

Нови молби за помощи при безработица (30 септември):
текуща стойност: 207 хил.
очаквания на пазара: 210 хил.
предишна стойност: 204 хил. / преразглеждане: 205 хил.

Продължаващи молби за помощи при безработица (23 септември):
текуща стойност: 1664 хил.
пазарни очаквания: 1671 хил.
предходна стойност: 1670 хил. / преразглеждане: 1665 хил.

Търговски баланс (август):
текуща стойност: -58,3 млрд.
пазарни очаквания: -59,8 млрд.
предходна стойност: -65,0 млрд. / ревизия: -64,7 млрд.

No comments yet