Бих искал да попитам какви са мненията тук за $TUI.L.
Тази европейска туристическа компания напоследък е много популярна сред чешките инвеститори.
От една страна, казват, че пазарът винаги е прав, но в същото време наистина (както и всички останали тук) не мога да намеря обосновка за този постоянен спад. Мисля, че всеки незначителен катализатор би бил достатъчен, за да даде тласък на растежа...

TUI.L

TUI AG

TUI.L
£564.00 £52.00 +10.16%
1 Day
5 Days
1 Month
6 Months
1 Year
YTD
5 Years
Max.

Инвестирали ли сте?

No comments yet