Бих искал да разширя хоризонтите си и да ви помоля да споделите скриптовете, които използвате в TradingView. Не е задължително скриптовете да са създадени от вас, просто търся вдъхновение.

Можете също така да напишете кога и как използвате определени инструменти!

No comments yet