WYNIKI WELLS CARGO ZA 3 KWARTAŁ (USA)

Amerykański bank Wells Fargo pobił konsensus analityków na prawie wszystkich poziomach dzięki wynikom za 3 kwartał 2023 r. I po raz kolejny podniósł prognozy na cały rok fiskalny 2023.

Wyniki za 3 kwartał

Wśród segmentów bankowość konsumencka przyniosła Wells Fargo najwięcej, bo 9,58 mld USD. Bankowość korporacyjna i inwestycyjna zarobiła 4,92 mld USD. Bankowość komercyjna i zarządzanie majątkiem zarobiły odpowiednio 3,41 mld USD i 3,7 mld USD.

Bank of San Francisco odnotował 8% wzrost przychodów odsetkowych netto rok do roku do 13,1 mld USD. Wynik ten był wyższy od średniej szacunków analityków Bloomberga na poziomie 12,8 mld USD. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,03%, 10 punktów bazowych powyżej oczekiwań.

Portfel kredytowy wyniósł średnio 943,2 mld USD, a średnie depozyty spadły o 5% rok do roku do 1,34 mld USD. 1,5 mld USD zgodnie z oczekiwaniami.

Ewolucja średnich kredytów (po lewej) i depozytów (po prawej), źródło: Wells Fargo

Koszt ryzyka (tj. pozycja kosztów związana z kredytami, które są przeterminowane lub oczekuje się, że będą przeterminowane) wyniósł 1,2 mld USD.

Zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 13,3% pobił oczekiwania analityków na poziomie 10,6%. Współczynnik wypłacalności (Tier 1) wyniósł 11% wobec oczekiwań na poziomie 10,7%.

Koszty pozaodsetkowe wzrosły o 126 mln EUR kwartał do kwartału. Przychody pozaodsetkowe wzrosły o 126 mln USD do 13,11 mld USD.

Podwyższenie prognoz

Wells Fargo spodziewa się, że w roku fiskalnym 2023 wynik odsetkowy netto będzie o 16% wyższy niż w 2022 r., co odpowiada poziomowi 45 mld USD. Prognoza została tym samym podniesiona o dodatkowe dwa punkty procentowe w stosunku do ostatniego wzrostu prognozy opublikowanego wraz z wynikami za ostatni kwartał.

Oczekuje się, że koszty pozaodsetkowe wyniosą 51,5 mld USD, co oznacza oczekiwany koszt w IV kwartale w wysokości 12,6 mld USD.

Akcje Wells Fargo

Akcje Wells Fargo & Co (WFC) wzrosły o 2,42% do 40,7 USD w obrocie przedrynkowym po wynikach.

WFC
$43.38 $0.36 +0.84%
1 Day
+0.84%
5 Days
-2.52%
1 Month
-10.11%
6 Months
-8.88%
1 Year
-7.61%
YTD
-3.07%
5 Years
-29.43%
Max.
+4,501.74%
No comments yet