REZULTATI DRUŽBE WELLS CARGO ZA TRETJE ČETRTLETJE (ZDA)

Ameriška banka Wells Fargo je s svojimi rezultati za 3. četrtletje 2023 skoraj na vseh ravneh presegla soglasje analitikov in ponovno zvišala napovedi za celotno poslovno leto 2023.

Rezultati za 3. četrtletje

Med segmenti je bančništvo za potrošnike družbi Wells Fargo prineslo največ, in sicer 9,58 milijarde ameriških dolarjev. Podjetniško in investicijsko bančništvo je zaslužilo 4,92 milijarde USD. Komercialno bančništvo in upravljanje premoženja sta zaslužila 3,41 oziroma 3,7 milijarde USD.

Banka v San Franciscu je zabeležila 8-odstotno medletno rast čistih prihodkov od obresti na 13,1 milijarde USD. S tem je presegla povprečno oceno analitikov v višini 12,8 milijarde USD, ki jo je pripravila agencija Bloomberg. Neto obrestna marža je znašala 3,03 %, kar je 10 bazičnih točk nad pričakovanji.

Kreditni portfelj je v povprečju znašal 943,2 milijarde USD, povprečni depoziti pa so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 5 % na 1,34 milijarde USD. Pričakovano je bilo 1,5 milijarde USD.

Gibanje povprečnih posojil (levo) in vlog (desno), vir: Wells Fargo

Stroški tveganja (tj. stroškovna postavka, povezana s posojili, ki zamujajo s plačilom ali se pričakuje, da bodo zamujala s plačilom) so znašali 1,2 milijarde USD.

Donosnost kapitala (ROE) v višini 13,3% je presegla pričakovanja analitikov v višini 10,6%. Količnik kapitalske ustreznosti (Tier 1) je znašal 11%, medtem ko so analitiki pričakovali 10,7%.

Neobrestni stroški so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečali za 126 milijonov EUR. Neobrestni prihodki so se povečali za 126 milijonov USD in dosegli 13,11 milijarde USD.

Povečanje napovedi

Družba Wells Fargo pričakuje, da bodo neto obrestni prihodki v poslovnem letu 2023 za 16 % višji od rezultata v letu 2022, kar ustreza ravni 45 milijard USD. Napovedi so se tako zvišale za dodatni dve odstotni točki glede na zadnje zvišanje napovedi, ki je bilo objavljeno ob rezultatih zadnjega četrtletja.

Neobrestni stroški naj bi znašali 51,5 milijarde USD, kar pomeni, da bodo v četrtem četrtletju pričakovani stroški znašali 12,6 milijarde USD.

Delnice banke Wells Fargo

Delnice družbe Wells Fargo & Co (WFC) so se v predtržnem trgovanju po objavi rezultatov povečale za 2,42 % na 40,7 USD.

WFC
$43.38 $0.36 +0.84%
1 Day
+0.84%
5 Days
-2.52%
1 Month
-10.11%
6 Months
-8.88%
1 Year
-7.61%
YTD
-3.07%
5 Years
-29.43%
Max.
+4,501.74%
No comments yet