Доколко сте доволни от резултатите на $C+0.6% Citigroup?

Ситигруп отчете резултати за третото тримесечие на 2023 г. Нетната печалба е 3,5 млрд. долара, което е с 2% повече на годишна база. Приходите са се увеличили с 9% до 20,1 млрд. долара. Както ръстът на печалбата, така и на приходите се дължат основно на по-високите приходи от транзакционни услуги, търговия и инвестиционно банкиране в подразделението Institutional Clients Group. Принос имаше и ръстът в потребителското банкиране в подразделението "Лично банкиране и управление на богатството".

C
$46.02 $0.28 +0.60%
Capital Structure
Market Cap
87.6B
Enterpr. Val.
152.4B
Valuation
P/E
7.3
P/S
1.1
Dividends
Yield
4.6%
Payout
37.7%

Печалбата на акция възлезе на 1,63 долара, без промяна спрямо предходната година. Коригирана за извънредни ефекти, печалбата на акция нарасна с 1% до 1,52 USD. Оперативните разходи и разходите за риск се увеличиха леко. Положителен фактор беше продажбата на тайванския бизнес на дребно, която генерира извънредна печалба от 299 млн. долара.

No comments yet