ITC Ltd отчете резултатите си днес. Става дума за индийска компания, в която $BATS.L/$BTI-0.8% има около 30% дял.

Q2 2024
Интересните данни са от сегмента на бързооборотните стоки, който включва цигарите. Продажбите на цигари са се увеличили с 10,1% на годишна база. Тенденция, различна от тази в Европа.

Връзка към резултатите:
https://www.itcportal.com/about-itc/shareholder-value/key-financials/quarterly-results.aspx

No comments yet