Американският производител на масла и смазочни материали WD-40 публикува резултатите си за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Резултати

Приходите на компанията нарастват със 7,7% на годишна база, а брутният марж е 51,4%.

Продажбите на американския пазар за фискалната 2023 г. нарастват с 11% на годишна база до 266,8 млн. долара. Щ.Д. 6,6 МЛРД.

Продажбите в Европа, Африка и Близкия изток за фискалната 2023 г. намаляват със 7% на годишна база до 190,8 млн. USD 1,6 МЛРД.

Приходите в Азиатско-тихоокеанския регион за фискалната 2023 г. се увеличават с 8% на годишна база до 79,7 млн. щ.д. Щ.Д. 7,7 МЛРД.

Перспективи

За фискалната 2024 г. компанията очаква печалба на акция в диапазона от 4,78 до 5,15. Анализаторите очакваха 5,30 долара (консенсус, съставен на базата на две оценки на анализатори). Компанията очаква приходи в диапазона от 570 млн. до 600 млн. долара. Щ.Д. ОТ 600 ДО 600 Щ.Д. Анализаторите очакваха 563,5 (Консенсус, конструиран от две оценки на анализатори). Компанията прогнозира брутен марж в диапазона от 51% до 53%. Анализаторите очакваха 52,2% (Консенсус, съставен от две оценки на анализатори).

Слово на главния изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор Стив Брас заяви: "Фискалната 2023 г. беше голям крайъгълен камък за нас, тъй като марката WD-40 празнува 70 години. През тези години ние продължихме да въвеждаме иновации и да развиваме нашите решения, които са известни със своето качество, стойност и ефективност."


No comments yet