Очаквани събития: потребителско доверие (Еврозона), индекс на активността на Чикагския ФЕД (САЩ)

Еврозона:

16:00 Потребителско доверие (октомври - предварителни данни): пазарни очаквания: -18,4, предишно четене: -17,8

САЩ:

14:30 Индекс на активността на Чикагския ФЕД (септември): пазарни очаквания: -0,01, предишна стойност: -0,16

САЩ: Дефицит в държавния бюджет за септември в размер на 171 млрд. щатски долара при очаквани 166 млрд. щатски долара

Държавен бюджет (септември):
текуща стойност: -171 млрд. щатски долара
пазарни очаквания: -166,0 млрд. щатски долара
предходна стойност: -429,8 млрд. щатски долара

No comments yet