Pričakovani dogodki: zaupanje potrošnikov (evroobmočje), indeks aktivnosti čikaškega Feda (ZDA)

Euroobmočje:

16:00 Zaupanje potrošnikov (oktober - predhodno): pričakovanje trga: -18,4, prejšnja vrednost: -17,8

ZDA:

14:30 Indeks aktivnosti chicaškega Fed-a (september): pričakovanja trga: -0,01, prejšnja vrednost: -0,16

ZDA: Septembrski proračunski primanjkljaj v višini 171 milijard USD v primerjavi s pričakovanji v višini 166 milijard USD

Državni proračun (september):
trenutna vrednost: -171 milijard USD
pričakovanja trga: -166,0 milijard USD
prejšnja vrednost: -429,8 milijard USD

No comments yet