$VOW3 достига психологическата граница от 100 евро. 🔴
Бавно се приближаваме към ковидни ценови нива.
По този начин тя е на ниво 3 пъти форуърдния PE, въпреки че при това ниво на дълга този показател може да бъде подвеждащ. EV/EBITDA 3,5. Печалби в четвъртък!

Кой е вътре? 😁
$VWAP.BR, $VWA.BR

No comments yet