Philips $PHG-1.5%, holenderski producent elektroniki i urządzeń elektrycznych, publikuje wyniki za 3 kwartał:

PHG
$21.14 -$0.33 -1.54%
Capital Structure
Market Cap
19.4B
Enterpr. Val.
24.9B
Valuation
P/E
-33.1
P/S
1.0
Dividends
Yield
-
Payout
-

4% nominalny wzrost sprzedaży like-for-like przewyższył oczekiwania, a sprzedaż porównywalna wzrosła o 11% przy szacunkach na poziomie 7,26%. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 10,2% wobec średniej szacowanej przez analityków na poziomie 9,41%. Dział Diagnostyki i Terapii odnotował największy wzrost sprzedaży porównywalnej, który wyniósł 13,8% wobec oczekiwań na poziomie 8,81%.

Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 97 mln euro w porównaniu do straty w wysokości 1,33 mld euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skorygowany zysk na akcję z działalności kontynuowanej wzrósł do 0,33 euro, przekraczając oczekiwania na poziomie 0,27 euro.

Wolne przepływy pieniężne w 3 kw. wyniosły 333 mln euro, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 489 mln euro.

Portfel zamówień w ujęciu porównywalnym spadł o 9% r/r, w poprzednim kwartale spółka odnotowała spadek o 8%. Portfel zamówień obejmuje około 40% całkowitych przychodów grupy. To właśnie na spadek zamówień negatywnie zareagowali analitycy w ostatnim raporcie kwartalnym.

Philips podniósł swoje całoroczne prognozy skorygowanej marży EBITDA z wysokiego końca wyższych jednocyfrowych wartości procentowych do określonego przedziału 10-11%. Oczekuje się, że porównywalna sprzedaż wzrośnie w przedziale 6,7% w roku fiskalnym 2023, podczas gdy analitycy oczekiwali 5,92%.

No comments yet