Philips $PHG-1.5%, холандският производител на електроника и електротехника, съобщава резултатите за третото тримесечие:

PHG
$21.14 -$0.33 -1.54%
Capital Structure
Market Cap
19.4B
Enterpr. Val.
24.9B
Valuation
P/E
-33.1
P/S
1.0
Dividends
Yield
-
Payout
-

Подобен ръст на номиналните продажби от 4% надминава очакванията, а сравнимите продажби са нараснали с 11% при очаквани 7,26%. Коригираният марж на EBITDA е 10,2 % при средна оценка на анализаторите от 9,41 %. Най-голямо увеличение на съпоставимите продажби отбеляза подразделението за диагностика и терапия - 13,8% при очаквания за 8,81%.

Печалбата от продължаващи дейности възлиза на 97 млн. евро в сравнение със загуба от 1,33 млрд. евро за същия период на миналата година. Коригираната печалба на акция от продължаващи дейности нарасна до 0,33 евро, надхвърляйки очакванията за 0,27 евро.

Свободният паричен поток за третото тримесечие възлезе на 333 млн. евро, а оперативният паричен поток - на 489 млн. евро.

Постъпилите поръчки на съпоставима база намаляха с 9% на годишна база, като през миналото тримесечие компанията отчете спад от 8%. Портфейлът от поръчки покрива приблизително 40% от общите приходи на групата. Именно на спада на получените поръчки анализаторите реагираха негативно в последния тримесечен отчет.

Philips повиши прогнозата си за целогодишния коригиран марж на EBITDA от горната граница на по-високите едноцифрени проценти до конкретен диапазон от 10-11%. След това се очаква сравнителните продажби да нараснат в диапазона от 6,7% за фискалната 2023 г., според компанията, докато анализаторите очакваха 5,92%.

No comments yet