Philips $PHG-1.4%, nizozemski proizvajalec elektronike in električnih naprav, poroča o rezultatih za tretje četrtletje:

PHG
$20.36 -$0.28 -1.38%
Capital Structure
Market Cap
18.9B
Enterpr. Val.
24.5B
Valuation
P/E
-32.3
P/S
0.9
Dividends
Yield
-
Payout
-

Podobna 4-odstotna nominalna rast prodaje je presegla pričakovanja, primerljiva prodaja pa se je povečala za 11 %, medtem ko je bila ocenjena na 7,26 %. Prilagojena marža EBITDA je znašala 10,2 % v primerjavi s povprečno oceno analitikov 9,41 %. Najbolj se je povečala primerljiva prodaja na področju diagnostike in terapije, in sicer za 13,8 % ob pričakovanih 8,81 %.

Dobiček iz rednega poslovanja je znašal 97 milijonov EUR, medtem ko je v enakem obdobju lani izguba znašala 1,33 milijarde EUR. Prilagojeni dobiček na delnico iz rednega poslovanja se je povečal na 0,33 EUR in presegel pričakovanja v višini 0,27 EUR.

Prosti denarni tok v 3. četrtletju je znašal 333 milijonov EUR, denarni tok iz poslovanja pa 489 milijonov EUR.

Obseg naročil na primerljivi osnovi se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zmanjšal za 9 %, v prejšnjem četrtletju je družba poročala o 8-odstotnem zmanjšanju. Knjiga naročil zajema približno 40 % vseh prihodkov skupine. Prav na upad prejetih naročil so se analitiki v zadnjem četrtletnem poročilu negativno odzvali.

Philips je povišal svojo celoletno napoved prilagojene marže EBITDA z višjega enomestnega odstotka na določen razpon 10-11 %. Primerljiva prodaja naj bi se nato po navedbah podjetja v poslovnem letu 2023 povečala v razponu 6,7 %, medtem ko so analitiki pričakovali 5,92 %.

No comments yet