Snap възвръща ръста на приходите си през третото тримесечие след два периода на спад

Базираната в САЩ компания Snap, чийто бизнес е социалната мрежа Snapchat, публикува резултатите си за второто тримесечие.

Резултати

Приходите на Snap нарастват с 5,3% на годишна база.

Приходите в Северна Америка спадат с 3,1% на годишна база до 786,2 млн. долара. Щ.Д. 788 МЛН. Анализаторите очакваха приходи в размер на 736,3 млн. долара. USD 778 МЛН.

Приходите от Европа нараснаха с 24% на годишна база до 200,3 млн. евро. USD, като очакванията бяха за 176,2 млн. 176 МЛН. Щ.Д.

Приходите от останалата част на света нараснаха с 30% на годишна база до 202,1 млн. евро. 1,5 МЛРД. ЩАТСКИ ДОЛАРА. Анализаторите очакваха 197,1 млн. евро. USD.

Коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) спадна с 45% на годишна база до 40,1 млн. USD. Анализаторите очакваха загуба в размер на 64,2 млн. USD.

Средният приход от потребител спадна с 5,8% на годишна база до 2,99 щ.д. при очаквания за 2,74 щ.д.

Компанията отчете отрицателен свободен паричен поток в размер на 60,7 млн. USD при положителен свободен паричен поток от 18,1 млн. щ.д. за сравнение с 18,1 млн. щ.д. за миналата година. USD. Анализаторите очакваха положителен паричен поток в размер на 92,1 млн. щатски долара. USD.

Перспективи

Snap очаква да постигне приходи в диапазона от 1,32 млрд. долара до 1,38 млрд. долара през четвъртото тримесечие. Анализаторите очакваха 1,33 млрд.

Компанията очаква коригираната EBITDA да бъде в диапазона от 65 млн. до 105 млн. щатски долара. ЕБИТА НА КОМПАНИЯТА СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ 105 МЛН. ЩАТСКИ ДОЛАРА. Анализаторите очакваха 100,6 млн. щатски долара. USD.

Snap прогнозира брой дневни активни потребители в диапазона от 410 млн. до 412 млн. USD. Анализаторите очакваха 415,22 млн. USD.

Слово на главния изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор Еван Шпигел заяви: "През третото тримесечие приходите ни отново се върнаха към растеж, а именно с 5% повече на годишна база. Фокусирани сме върху усъвършенстването на нашата рекламна платформа, за да увеличим възвръщаемостта за нашите партньори.

Коментар на анализаторите

Анализаторът Томас Шампион от Piper Sandler заяви, че вижда подобрение през третото тримесечие, но все още вижда проблеми с маржа и оценката. Анализаторът повиши прогнозата си за приходите и EBITDA за 2024 г., но заяви, че възстановяването е крехко.

Анализаторът на Citi Роналд Джоузи заяви: "Резултатите показват завръщане към ръст на приходите и печалбата по EBITDA. Като се имат предвид резултатите и перспективите над прогнозите, очакваме заглавието да нарасне".

Анализаторите от Bloomberg Intelligence заявиха: "Подобрените EBITDA приходи през третото тримесечие се дължат на намаляване на разходите, докато ръстът на ангажираността и на дневните активни потребители е в съответствие с очакванията.

Анализаторите от Vital Knowledge заявиха, че резултатите са "ОК" с приятни изненади при приходите, EBITDA печалбата и месечните активни потребители. Тази акция е изключително непопулярна, но изглежда, че подобрението вече се крие зад ъгъла, като новите рекламни инструменти подобряват приходите, докато ръководството държи разходите на разстояние. Въпреки това Snap е песъчинка сред онлайн обявите и в сравнение с компании като Meta, Alphabet, TikTok и Amazon е трудно да се види потенциал за промяна."

Акции на Snap

Акциите на Snap (SNAP) поскъпват с 3,3% до 10,03 долара в предварителната пазарна търговия.

No comments yet