Ако и вие следите $MMM+1.2%, какво мислите за резултатите? Аз лично очаквах те да бъдат много по-лоши.

MMM
$97.07 $1.12 +1.17%
Capital Structure
Market Cap
53.6B
Enterpr. Val.
59.2B
Valuation
P/E
-7.3
P/S
1.4
Dividends
Yield
7.0%
Payout
-226.9%

Приходите възлизат на 8,3 млрд. долара, което е с 3,6 % по-малко на годишна база. Коригирани за извънредни елементи, приходите бяха 8 млрд. долара (спад с 3% на годишна база). Оперативната печалба след корекциите се увеличи с 1,6 процентни пункта на годишна база до 23,2% от приходите. Нетната печалба на акция след корекциите беше 2,68 долара (ръст с 3% на годишна база). Оперативният паричен поток беше 1,9 млрд. долара, ръст с 25% на годишна база. Коригираният свободен паричен поток възлиза на 1,9 млрд. долара (с 39% повече на годишна база).

No comments yet