Če tudi vi spremljate $MMM+0.0%, kaj menite o rezultatih? Osebno sem pričakoval, da bodo veliko slabši.

MMM
$103.30 $0.02 +0.02%
Capital Structure
Market Cap
57.1B
Enterpr. Val.
68.3B
Valuation
P/E
-7.8
P/S
1.7
Dividends
Yield
5.8%
Payout
-44.6%

Prihodki so znašali 8,3 milijarde dolarjev, kar je 3,6 % manj kot v preteklem letu. Prilagojeni za izredne postavke so prihodki znašali 8 milijard dolarjev (3 % manj kot leto prej). Dobiček iz poslovanja po prilagoditvah se je na letni ravni povečal za 1,6 odstotne točke na 23,2 % prihodkov. Čisti dobiček na delnico po prilagoditvah je znašal 2,68 dolarja (3 % več kot leto prej). Denarni tok iz poslovanja je znašal 1,9 milijarde dolarjev, kar je 25 % več kot leto prej. Prilagojeni prosti denarni tok je znašal 1,9 milijarde dolarjev (39 % več kot leto prej).

No comments yet