Sabine Royalty Trust: wysoka rentowność połączona z wysoką miesięczną dywidendą

Jeśli szukasz akcji, które w ciągu ostatniego roku zanotowały 103-procentowy wzrost, a do tego regularnie wypłacają miesięczną dywidendę, to dobrze trafiłeś. Dzisiaj przedstawię Ci spółkę Sabine Royalty Trust $SBR+6.8% i razem przeprowadzimy jej analizę, przyjrzymy się dalszym przewidywaniom i potencjalnym wzrostom.

Czym zajmuje się firma i co kryje się za imponującym 103-procentowym wzrostem wartości w skali roku?

Sabine Royalty Trust $SBR+6.8% to fundusz powierniczy, który dystrybuuje należności licencyjne i udziały w złożach mineralnych od Sabine Corporation, w tym należności licencyjne właściciela gruntu, nadrzędne należności licencyjne, udziały w złożach mineralnych, płatności za wydobycie i inne podobne udziały w niektórych niezagospodarowanych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w USA i Meksyku.

Sabine Royalty Trust $SBR+6.8%

Firma utrzymuje stały wzrost nawet na niestabilnym rynku.

  • Fundusze typu Royalty Trust mają unikalne cechy i czynniki ryzyka, które inwestorzy powinni rozważyć przed dokonaniem inwestycji. Mogą one jednak być atrakcyjne dla inwestorów dochodowych ze względu na wysokie stopy zwrotu. Mogą one być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor ropy naftowej i gazu.

Sabine Royalty Trust $SBR+6.8% został utworzony 31 grudnia 1982 roku. Model biznesowy Spółki opiera się na przychodach z tytułu opłat licencyjnych i udziałów w złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Sabine jest spółką o stosunkowo niewielkiej kapitalizacji rynkowej, wynoszącej 971 mln USD.

W momencie zakładania spółki czas trwania funduszu powierniczego dla tej firmy określono na 9-10 lat (jest to jedynie informacja, dlatego podałem datę założenia). Przewidywano, że fundusz powierniczy zostanie całkowicie wyczerpany do 1993 roku. 39 lat później Sabine Royalty Trust $SBR+6.8% nadal istnieje i rozwija się w szybkim tempie.

  • W ciągu ostatnich 39 lat firma Sabine wypłaciła akcjonariuszom ponad 1,3 mld USD. Najnowsze prognozy mówią o pozostałych rezerwach w wysokości 7,1 mln baryłek ropy naftowej i 35,4 mld stóp sześciennych gazu. Jeśli prognozy te są trafne, okres funkcjonowania funduszu powierniczego wynosiłby około 8-10 lat. Fakt ten sprawiłby, że spółka stałaby się mocną stroną w tym okresie (8-10 lat), co sprawiłoby, że byłaby jednocześnie dobrym papierem defensywnym i wzrostowym.

Fundusz nie ma ustalonej daty zakończenia działalności, ale zostałby rozwiązany, gdyby dochód z nieruchomości objętych licencją spadł poniżej 2 mln USD rocznie w ciągu dwóch kolejnych lat.

Perspektywy wzrostu

Największym katalizatorem wzrostu dla Sabine są rosnące ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. Korzystne ceny surowców mają kluczowe znaczenie dla zdolności Trustu do generowania wyższych przychodów z tytułu opłat licencyjnych, co z kolei przekłada się na wyższe wypłaty z tytułu dystrybucji. Ponieważ od 2021 roku ceny ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły, dobrze to wróży spółce Sabine na resztę roku.

Sabine jest "spółką pośredniczącą" w wypłacie należności licencyjnych - zasadniczo wszystkie przychody z tytułu należności licencyjnych (środki pieniężne), które otrzymuje, są przekazywane posiadaczom jednostek uczestnictwa. Około 5-8% przychodów z tytułu opłat licencyjnych przeznacza się na koszty administracyjne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Trust wygenerował średni roczny przepływ środków pieniężnych podlegający podziałowi w wysokości 3,18 USD na jednostkę uczestnictwa.

Przepływy pieniężne USDSBR+6.8% są jednak bardzo wrażliwe na wahania cen ropy naftowej i gazu ziemnego, co w rezultacie prowadziło do znacznej zmienności wyników w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę obecne wyniki, oczekuje się, że roczny wzrost wyniesie średnio 10% rocznie.

Dywidenda 7,36%.

Zestawienie miesięcznych wypłat dywidendy na przestrzeni lat.

  • Co wynika z tej tabeli? Dzięki doskonałemu rozwojowi spółki dywidenda wzrosła w ubiegłym miesiącu o 56%.
  • Fakt ten jest dodatkowo potęgowany przez wzrost cen ropy naftowej, który przyczynia się do tego wzrostu.

Wniosek

Fundusze powiernicze takie jak Sabine $SBR+6.8% są zasadniczo zakładem na ceny surowców. Z operacyjnego punktu widzenia fundamenty funduszu powierniczego wyglądają dobrze. Sabine $SBR+6.8% posiada wysokiej jakości złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, które zapewniły funkcjonowanie funduszu przez prawie cztery dekady, czyli znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano.

W przypadku wzrostu cen ropy naftowej i gazu ziemnego aktywa funduszu mogą być potencjalnie niedowartościowane. Jeśli ceny surowców będą sprzyjać, wypłaty mogą wzrosnąć od poziomu z 2019 r. Niemniej jednak inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z ryzykiem i względami związanymi z inwestowaniem w fundusze powiernicze inwestujące w papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi zostać poddana szczegółowej analizie.

Przeczytać cały artykuł za darmo? To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
No comments yet