Intel zaskoczył prognozami na IV kwartał

Amerykańska firma technologiczna Intel zaprezentowała wyniki kwartalne za 3 kwartał 2023 r. Spółce udało się pobić oczekiwania. Perspektywy ucieszyły również inwestorów.

Wyniki finansowe

Przychody spadły rok do roku z 15,34 mld USD do 14,16 mld USD. Koszty sprzedaży również odnotowały spadek rok do roku, z 8,80 mld USD do 8,14 mld USD.

Marża brutto wyniosła 6,018 mld USD. W analogicznym okresie 2022 r. było to 6,535 mld USD. Skorygowana marża brutto wyniosła 45,8%. Prognoza rynkowa wynosiła 43,1%.

Aktywa obrotowe na koniec kwartału wyniosły 43,81 mld USD. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 28,61 mld USD.

Zadłużenie od początku roku wzrosło z 37,684 mld USD do 46,591 mld USD.

Skorygowana marża operacyjna pobiła oczekiwania analityków, osiągając 13,6% wobec oczekiwań na poziomie 8,01%.

Wyniki finansowe Intela za 3 kwartał, źródło.

Segmenty działalności Intela

Największy udział w przychodach miał segment Client Computing, który w minionym kwartale wygenerował przychody na poziomie 7,867 mld USD. Rynek oczekiwał 7,35 mld USD. Segment ten produkuje chipy i komponenty do komputerów osobistych.

Wyniki finansowe Client Computing, źródło.

Przychody segmentu Datacenter and Artificial Intelligence wyniosły w tym kwartale 3,8 mld USD. Analitycy prognozowali 3,94 mld USD.

Wyniki finansowe segmentu Datacenter and AI, źródło.

Segment Network and Edge wygenerował przychody w wysokości 1,45 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 1,37 mld USD. W analogicznym okresie 2022 r. było to 2,13 mld USD. Segment ten zajmuje się przetwarzaniem brzegowym, czyli wdrożeniami IT, które mają prowadzić do zwiększenia dostępności aplikacji i danych.

Wyniki finansowe segmentu Network and Edge, źródło.

Perspektywy na 4 kwartał

Intel przewiduje następujące prognozy na kolejny kwartał:

Przychody na poziomie 14,6 mld USD - 15,6 mld USD. Rynek oczekiwał 14,35 mld USD.

Skorygowany zysk na akcję na poziomie 0,44 USD wobec oczekiwań na poziomie 0,31 USD.

Skorygowana marża brutto na poziomie 46,5% wobec oczekiwań na poziomie 44,2%.

Perspektywy na IV kw.

Dywidenda

Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła kwartalną dywidendę w wysokości 0,125 USD na akcję.

Akcje Intel

Akcje Intela wzrosły o 8,24% do 35,20 USD w obrocie przed wprowadzeniem na rynek. Akcje Intela są również notowane na RM-SYSTEM, pod oznaczeniem BAAINTEC. Ostatni kurs wyniósł 810,0 USD za akcję.

No comments yet