S&P 500 ^GSPC
4,981.84
+0.13%
Nvidia NVDA
$674.72
-2.85%
Alphabet GOOG
$143.84
+1.15%
Amazon AMZN
$168.59
+0.90%
Meta META
$468.03
-0.68%
Tesla TSLA
$194.77
+0.52%
Apple AAPL
$182.32
+0.42%
Microsoft MSFT
$402.18
-0.15%

Banki centralne i dostosowanie oczekiwań

Bankierzy centralni starają się złagodzić oczekiwania rynku dotyczące obniżek stóp procentowych w 2024 r. Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny podkreślają potrzebę ostrożności w dostosowywaniu się do oczekiwań rynku.

Oczekiwania rynku pieniężnego:

Rynki pieniężne nadal oczekują obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną do maja, a pierwsze poluzowanie przez Europejski Bank Centralny jest prawdopodobne do kwietnia. Pomimo wysiłków banków centralnych zmierzających do utrzymania "restrykcyjnej" polityki, istnieje miejsce na obniżkę podstawowych stóp procentowych, biorąc pod uwagę rozbieżność między obecnymi i długoterminowymi "neutralnymi" stopami procentowymi.

Presja inflacyjna i ostrożność banków centralnych:

Banki centralne pozostają ostrożne w obliczu presji inflacyjnej i zakłóceń w łańcuchu dostaw, co może mieć wpływ na ich decyzje. Uczestnicy rynku oczekują, że Europejski Bank Centralny zareaguje na słaby wzrost w strefie euro, obniżając stopy procentowe w kwietniu i łagodząc je jeszcze w tym roku.

Jestem ciekaw, jakie wartości procentowe zobaczymy lub nie zobaczymy w najbliższym czasie, co o tym sądzisz?


Stopy procentowe z pewnością powinny zacząć spadać w tym roku. Ważne jest, jak szybkie będzie luzowanie polityki pieniężnej. Moim zdaniem Fed będzie w tym zakresie działał powoli. Nadal jednak musimy mieć się na baczności i uważnie wszystko obserwować, ponieważ w przeszłości to właśnie obniżki stóp były początkiem ewentualnego załamania na rynku.

Ładnie opisane.