S&P 500 ^GSPC 5,314.31 +0.12%
Tesla TSLA $182.93 +4.56%
Microsoft MSFT $430.36 +1.18%
Meta META $463.53 -1.13%
Amazon AMZN $181.95 -0.87%
Apple AAPL $192.49 +0.76%
Alphabet GOOG $178.90 +0.25%
Nvidia NVDA $949.14 +0.14%

СПАД НА ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОЗОНАТА

Инфлацията в еврозоната:

- Тенденция: намалява, което засилва очакванията за намаляване на лихвения процент на ЕЦБ.

- Икономики: Нивата на инфлация намаляват във Франция, Испания и Германия.

- Германия: Възможно отслабване на натиска върху заплатите на пазара на труда.

Очаквания за февруари:

- Очаквания: Очаква се темпът на инфлация в еврозоната да спадне до около 2,5%.

- Анализатори: Прогнозират леко понижение и подчертават продължаващата дезинфлационна тенденция в региона.

ЕЦБ и бъдещи действия:

- Заседание на 7 март: ЕЦБ може да потвърди подобрените перспективи за инфлацията.

- Подготовка за намаляване на лихвените проценти: Възможна стъпка за намаляване на лихвените проценти в бъдеще.

- Влияние на ключови фактори:

- Стагнация на икономическия растеж: все още се запазва като ключов фактор.

- Пазар на труда: Затегнатият пазар на труда влияе върху ценовата стабилност в региона.


No comments yet